Церемонијал мајстор

Церемонијал мајстор (енгл. master of ceremonies, скраћ. MCем-си), или једноставно водитељ, назив је за домаћина на сценском наступу или неком другом перформансу. Ем-си представља извођаче, обраћа се публици и генерално је задужен да направи добру атмосферу и да одржи живост представе, односно наступа. У реп музици, ем-си представља извођача који на одређену музику изговара текст већ написан или спонтано, тј. импровизацију — фристајл (енгл. freestyle).

Као део псеудонима музичара пише се Ем-Си (енгл. MC). Пример је „Ем-си” Стојан („MC” Stojan). Три елемента која чине ем-сија су састав текста (лирика), флоу и скил (ритам и рима) и стил (начин на који репер своје знање излаже). Када репер савлада сва три елемента, онда је ем-си, а само додајући то на своје име не чини неког ем-сијем, на пример, Сајси Ем-Си (Sajsi MC).