ATC kod C03 Diuretici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa C03 je deo anatomske grupe C Kardiovaskularni sistem.[1]

ATC kodovi
C Kardiovaskularni sistem
C01 Srčana terapuja
C02 Antihipertenzivi
C03 Diuretici
C04 Periferni vazodilatori
C05 Vazoprotektivi
C07 Beta blokirajući agensi
C08 Blokatori kalcijumskih kanala
C09 Agensi sa dejstvom na renin-angiotenzin sistem
C10 Lipid modifikujući agensi

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QC03...[2] ATCvet kodovi bez odgovarajućeg humanog ATC koda su navedeni sa vodećim Q na sledećoj listi.

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

C03A Diuretici niskog platoa, tiazidiУреди

C03AA TiazidiУреди

C03AA01 Bendroflumetiazid
C03AA02 Hidroflumetiazid
C03AA03 Hidrohlorotiazid
C03AA04 Hlorotiazid
C03AA05 Politiazid
C03AA06 Trihlormetiazid
C03AA07 Ciklopentiazid
C03AA08 Metiklotiazid
C03AA09 Ciklotiazid
C03AA13 Mebutizid
QC03AA56 Trihlormetiazid, kombinacije

C03AB Tiazidi i kalijum u kombinacijiУреди

C03AB01 Bendroflumetiazid i kalijum
C03AB02 Hidroflumetiazid i kalijum
C03AB03 Hidrohlorotiazid i kalijum
C03AB04 Hlorotiazid i kalijum
C03AB05 Politiazid i kalijum
C03AB06 Trihlormetiazid i kalijum
C03AB07 Ciklopentiazid i kalijum
C03AB08 Metiklotiazid i kalijum
C03AB09 Ciklotiazid i kalijum

C03AH Tiazidi, kombinacije sa psiholepticima i/ili analgeticimaУреди

C03AH01 Hlorotiazid, kombinacije
C03AH02 Hidroflumetiazid, kombinacije

C03AX Tiazidi, kombinacije sa drugim lekovimaУреди

C03AX01 Hidrohlorotiazid, kombinacije

C03B Diuretici niskog maksimuma, izuzev tiazidaУреди

C03BA SulfonamidiУреди

C03BA02 Hinetazon
C03BA03 Klopamid
C03BA04 Hlortalidon
C03BA05 Mefrusid
C03BA07 Klofenamid
C03BA08 Metolazon
C03BA09 Metikran
C03BA10 Ksipamid
C03BA11 Indapamid
C03BA12 Kloreksolon
C03BA13 Fenkizon
C03BA82 Kloreksolon, kombinacije sa psiholepticima

C03BB Sulfonamidi i kalijum u kombinacijiУреди

C03BB02 Hinetazon i kalijum
C03BB03 Klopamid i kalijum
C03BB04 Hlortalidon i kalijum
C03BB05 Mefrusid i kalijum
C03BB07 Klofenamid i kalijum

C03BC Živini diureticiУреди

C03BC01 Mersalil

C03BD Ksantinski derivatiУреди

C03BD01 Teobromin

C03BK Sulfonamidi, kombinacije sa drugim lekovimaУреди

C03BX Drugi diureticiУреди

C03BX03 Cikletanin

C03C Diuretici visokog platoaУреди

C03CA SulfonamidiУреди

C03CA01 Furosemid
C03CA02 Bumetanid
C03CA03 Piretanid
C03CA04 Torasemid

C03CB Sulfonamidi i kalijum u kombinacijiУреди

C03CB01 Furosemid i kalijum
C03CB02 Bumetanid i kalijum

C03CC Derivati ariloksiacetinske kiselineУреди

C03CC01 Etakrinska kiselina
C03CC02 Tienilinska kiselina

C03CD Pirazolonski derivatiУреди

C03CD01 Muzolimin

C03CX Drugi diuretici visokog platoaУреди

C03CX01 Etozolin

C03D Agensi koji pošteđuju kalijumУреди

C03DA Aldosteronski antagonistiУреди

C03DA01 Spironolakton
C03DA02 Kalijum kanrenoat
C03DA03 Kanrenon
C03DA04 Eplerenon

C03DB Drugi agensi koji pošteđuju kalijumУреди

C03DB01 Amilorid
C03DB02 Triamteren

C03E Diuretici i agensi koji pošteđuju kalijum u kombinacijiУреди

C03EA Diuretici niskog platoa i agensi koji pošteđuju kalijumУреди

C03EA01 Hidrohlorotiazid i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA02 Trihlormetiazide i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA03 Epitizid i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA04 Altizid i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA05 Mebutizid i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA06 Hlortalidon i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA07 Ciklopentiazid i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA12 Metolazon i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA13 Bendroflumetiazid i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EA14 Butizid i agensi koji pošteđuju kalijum

C03EB Diuretici visokog platoa i agensi koji pošteđuju kalijumУреди

C03EB01 Furosemid i agensi koji pošteđuju kalijum
C03EB02 Bumetanid i agensi koji pošteđuju kalijum

C03X Drugi diureticiУреди

C03XA Vazopresinski antagonistiУреди

C03XA01 Tolvaptan
C03XA02 Konivaptan

ReferenceУреди

  1. ^ „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. ^ „ATCvet Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.