Aldoheksoza je heksoza sa aldehidnom grupom na jednom kraju.[1][2]

Aldoheksoze imaju četiri hiralna centra sa ukupno 16 mogućih aldoheksoznih stereoizomera (24). Od tih, samo tri se često javljaju u prirodi: D-glukoza, D-galaktoza, i D-manoza. D/L konfiguracija je bazirana na orijentaciji hidroksila u poziciji 5, i ne odnosi se na smer optičke aktivnosti.

Postoji osam D-aldoheksoza:

Deoksialdoheksoze

уреди

Aldoheksoze mogu da imaju jednu ili više svojih hidroksilnih grupa zamenjenih vodonicima čime se formiraju dezoksialdoheksoze. Sledeće su dobro poznati slučajevi takvih jedinjenja:

Reference

уреди
  1. ^ Lindhorst, Thisbe K. (2007). Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry (1. изд.). Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-31528-4. 
  2. ^ Robyt, John F. (1997). Essentials of Carbohydrate Chemistry (1. изд.). Springer. ISBN 978-0-387-94951-2. 

Literatura

уреди