Биномна теорема

(преусмерено са Binomial theorem)

Биномна теорема је теорема елементарне алгебре и описује коефицијенте степена бинома када је он представљен у развијеној форми. По овој теореми, могуће је представити израз (x + y)n сумом сабирака облика axbyc, где су коефицијенти a позитивни цели бројеви, при чему је збир експонената x и y једнак n за сваки сабирак. На пример:

Биномни коефицијенти се појављују као елементи Паскаловог троугла.

Коефицијенти који се појављују у биномном развоју називају се биномни коефицијенти. Они су идентични бројевима који се појављују у Паскаловом троуглу. Ови бројеви се могу израчунати једноставном формулом која користи факторијел.

Исти ови коефицијенти се јављају у комбинаторици, где је израз xnkyk једнак броју различитих комбинација k елемената који се бирају из скупа од n чланова.[1]

Формуле

уреди

Коефицијент који стоји уз xnkyk дат је формулом:

која је дефинисана уз помоћ функције факторијела n!. Ова формула се може написати и на следећи начин:

где су k фактори и у имениоцу и у бројиоцу разломка. Иако се у овој формули користи разломак, биномни коефицијенти су цели бројеви.

Исказ теореме

уреди

Сваки степен израза x + y могуће је представити у форми:

 

где   означава одговарајући биномни коефицијент. Други начин записивања ове формуле је:

 


Спољашње везе

уреди
  1. ^ „BINOMNA FORMULA” (PDF).