Prenos toplote ili mase konvekcijom je pojava do koje dolazi kada fluid (tečnost ili gas) razmenjuje toplotu (masu) unutar samog sebe, prostim mešanjem (konvekcijom) materije. Ovaj proces odvija se pod uslovom da postoji razlika u temperaturi (ili gustini ako se prenosi masa) unutar samog fluida. Ukoliko se, na primer, sud sa vodom zagreva odozdo, donji slojevi vode, usled zagrevanja, postaju specifično lakši i struje naviše, a gornji hladniji slojevi padaju na dno suda.

Prenos toplote/mase konvekcijom se odvija na dva moguća načina:

Spoljašnje vezeУреди