Pauk krstaš (лат. Araneus diadematus) je pauk iz porodice Araneidae koji se prepoznaje po šarom u obliku krsta na opistozomi. Telo mu je krupno i ženke su krupnije od mužjaka.

Araneus diadematus MHNT Femelle Fronton.jpg

Paukova mrežaУреди

Ženke su zadužene za ispredanje mreže koje je kod ove vrste dobro proučeno. Paučina koju pletu ženke je simetrična i kružna. Za nju je potrebno oko 20 m vlakana, 1000 tačaka oslonca, a teška je samo oko 0,5 mg. Ovako ispletena paučina može da izdrži 4 000 puta težu žrtvu koja se u nju uplela tako da se iz nje može osloboditi samo ako je jako snažna.

Pauk plete mrežu po tačno određenoj šemi. Naime, prvo na pogodnom mestu isplete okvir mreže koji je najčešće četvorougaonog ili poligonalnog, nepravilnog oblika i pričvrsti ga za čvrst oslonac (zid, grančice i dr). Zatim ispreda niti po dijagonalama unutar okvira a onda radijalne niti od centra okvira ka njegovoj periferiji. Na kraju plete spiralne niti kojima povezuje celu mrežu i posipa ih sićušnim lepljivim kapljicama za koje se, kao za lepak, hvataju insekti. Nedaleko od postavljene mreže, obično na nekom skrovitom mestu, pauk gradi gnezdo koje je spojeno preko jednog signalnog vlakna sa samim centrom mreže. Preko tog vlakna, pauk koji miruje u gnezdu je obavešten kada se plen uhvati u mrežu.

Pletenje mreže predstavlja preduslov za uspešan lov koji se sastoji u strpljivom čekanju da plen (najčešće insekti) uleti u mrežu i u nju se uplete. Pre nego što počne da iz njega isisava sokove, pauk svoj ulovljeni plen prethodno dobro obavije paučinom.