Savez reformskih snaga Jugoslavije

Savez reformskih snaga Jugoslavije (SRSJ) je politička partija koju je jula 1990. godine osnovao Ante Marković, poslednji predsednik Saveznog izvršnog veća SFRJ. Ta se partija zalagala za sveobuhvatne reforme jugoslovenskog društva i države, kao i za evolucionu tranziciju iz socijalističke u modernu ekonomiju. Ova partija nije postigla veliki učinak na republičkim izborima, a najbolje rezultate ostvarila je 1990-91. godine u Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji (u SFRJ nikada nisu održani demokratski izbori na nivou federacije).

Savez reformskih snaga Jugoslavije
LiderAnte Marković
Osnovanajul 1990.
NaslednikGrađanski savez Srbije,
Reformisti Vojvodine,
Savez nezavisnih socijaldemokrata...
Ideologijasocijaldemokratija, liberalizam

Od SRSJ nastale su neke partije koje i danas deluju u pojedinim državama bivše Jugoslavije, kao na primer Građanski savez Srbije i Savez nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske.