Tvrdoća vode je uzrokovana prisustvom rastvorenih soli kalcijuma i magnezijuma (nekada i gvožđa). Najveća je koncentracija kalcijuma, zbog njegove zastupljenosti u Zemljinoj kori u obliku minerala kalcit, dolomit, itd. Najočigledniji prikaz tvrdoće vode je taloženje sapuna u tvrdoj vodi.

Taloženje usled tvrdoće vode

Prolazna (privremena) tvrdoća potiče od kalcijuma i hidrogenkarbonata i uklanja se kuvanjem:[1]

Ca2+ + 2HCO3- → CaCO3 (s) + CO2 (g) + H2O

Stalna tvrdoća se odnosi na sulfate i hloride kalcijuma i magnezijuma. Tvrdoća vode se određuje titracijom sa EDTA (etilendiamin-tetraacetatna kiselina) uz indikator (eriohrom crno T). Izražava se u mg CaCO3/dm3 ili u stepenima, npr. °dH (nem. Deutsche Härte):[2]

mgCaCO3/dm3 nemački stepen °dH francuski stepen °f engleski stepen °e
1,0 0,056 0,1 0,07

Kvalitet vode prema ukupnoj tvrdoći уреди

Tvrdoća °dH Kvalitet vode
0 - 5 vrlo meka
5 - 10 meka
10 - 15 umereno tvrda
15 - 25 tvrda
preko 25 vrlo tvrda

Opsezi tvrdoće mogu da variraju. Tako je na primer Donji Dom Nemačkog Parlamenta objavio 29. 11. 2006. godine Zakon o kompatibilnosti sredstava za pranje i čišćenje s okolinom (nem. Gesetz über der Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln) u kome se pod paragrafom 9 u Informaciji o područjima tvrdoće vode (nem. Angabe der Wasserhärtebereiche) navode sledeći opsezi tvrdoće:

  • meko - manje od 1,5 mmol CaCO3 / l
  • srednje - 1,5 - 2,5 mmol CaCO3 / l
  • tvrdo - veće od 2,5 mmol CaCO3 / l

Dakle, od 10. 02. 2007. godine kad je na snagu stupio pomenuti zakon, njemački stepeni tvrdoće (°dH) su zamijenjeni s mmol CaCO3 / l, koji važe u celoj Evropeskoj uniji.

Stara podjela područja tvrdoće bila je sljedeća:

Područje tvrdoće Ukupna tvrdoće (Ca2++ Mg2+) u mmol/l °dH
1 (meko) < 1,3 0-7
2 (srednje) 1,3-2,5 7-14
3 (tvrdo) 2,5-3,8 14-21
4 (vrlo tvrdo) > 3,8 > 21

Komentar:

  • Područje tvrdoće meko manje od 1,5 mmol CaCO3 / l odgovara < 8,4 °dH
  • Područje tvrdoće srednje 1,5 - 2,5 mmol CaCO3 / l odgovara 8,4-14 °dH
  • Područje tvrdoće tvrdo veće od 2,5 mmol CaCO3 / l odgovara > 14 °dH

Reference уреди

  1. ^ Manahan, S. E.: Environmental chemistry, 2000 CRC Press
  2. ^ Velagić, V.: Analitička kontrola kvaliteta, 1997, Univerzitet u Sarajevu

Spoljašnje veze уреди