Клерикализам је појава да свештенство настоји да на одлучујући начин утиче на политички и друштвени живот, реализујући своје верске вредности и морална начела на начин како то свештенству највише одговара. Клерикализам је супротан начелу одвојености цркве од државе.

Насупрот њој, појавили су се и антиклерикални покрети, који су хтели да потпуно одвоје цркву од државе.

Литература Уреди