Љубодраг Димић

Љубодраг Димић (Земун, 1956) је српски историчар, универзитетски професор и редовни члан САНУ.[1]

Љубодраг Димић
Ljubodrag Dimic-mc.rs.jpg
Љубодраг Димић
Датум рођења(1956-02-20)20. фебруар 1956.(64 год.)
Место рођењаЗемун
ФНР Југославија
Пољеисторија
ИнституцијаУниверзитет у Београду

БиографијаУреди

Љубодраг Димић рођен је у Земуну 1956. године. Студирао је историју на Филозофском факултету у Београду, где је дипломирао (1980), магистрирао (1985) (магистарски рад „Агитпроп фаза културне политике у Србији 1945-1952“) и докторирао (1993) дисертацијом „Културна политика у Краљевини Југославији 1929-1941“. Од 1981. до 1985. године радио је као асистент приправник у Институту за историју радничког покрета Србије (данас Институт за новију историју Србије). За асистента на Катедри за историју Југославије изабран је 1985, за доцента 1993, за ванредног професора 1998. и за редовног професора 2002. године. Од 2003. до 2005. године био је управник Одељења за историју Филозофског факултета у Београду.[2]
Члан је одбора за историју XX века САНУ. Један је од оснивача Центра за савремену историју Југоисточне Европе, оснивач и руководилац Центра за историју Југославије и Хладног рата. Ангажован је у раду редакција више историјских часописа. Водио је државну Комисију за истину и помирење (2001). Почасни је члан Центра за истраживања Хладног рата у Лондону.[2]
Новембра 2012. године именован је за дописног члана САНУ.[1] Од 8. новембра 2018. је редовни члан САНУ.

БиблиографијаУреди

Најважнија дела:

Важније расправе и чланциУреди

 • Димић, Љубодраг (1994). „Држава, интегрално југословенство и култура: Прилог историји шестојануарске диктатуре 1929-1931”. Књижевност: Месечни часопис (1-3): 171—207. 
 • Dimić, Ljubodrag (1998). „Josip Broz, Nikita Sergejevič Hruščov i mađarsko pitanje 1955-1956” (PDF). Tokovi istorije (1-4): 23—59. 
 • Dimić, Ljubodrag (1999). „Jugoslovenska država i istoriografija” (PDF). Tokovi istorije (1-4): 326—339. 
 • Dimić, Ljubodrag (2000). „From Assertions to Knowledge: Yugoslav Historiography Concerning the War of 1941-1945”. East European Studies. Seoul. 9: 257—281. 
 • Dimić, Ljubodrag (2000). „Srpsko društvo i jugoslovenska država (strukture i procesi)”. Dijalog povjesničara-istoričara. 1. Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann. стр. 127—144. 
 • Dimić, Ljubodrag (2000). „Kulturna politika u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (mogućnosti i ograničenja)”. Dijalog povjesničara-istoričara. 2. Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann. стр. 307—324. 
 • Димић, Љубодраг (2000). „Вјерски чинилац у југословенској држави: Римокатоличка црква и Српска православна црква”. Историјски записи. 73 (1-2): 231—243. 
 • Dimić, Ljubodrag (2001). „Materijalna osnova školovanja u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941” (PDF). Istorija 20. veka: časopis Instituta za savremenu istoriju. 19 (1): 33—42. 
 • Dimić, Ljubodrag (2001). „Integralno jugoslovenstvo i kultura 1929-1931. godine”. Dijalog povjesničara-istoričara. 3. Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann. стр. 333—349. 
 • Dimić, Ljubodrag (2001). „Srpski kulturni klub i preuređenje jugoslovenske države”. Dijalog povjesničara-istoričara. 4. Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann. стр. 359—375. 
 • Dimić, Ljubodrag (2002). „Anahrone političke koncepcije i modernizacija - Srbija šezdesetih godina XX veka: Otvaranje pitanja”. Dijalog povjesničara-istoričara. 5. Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann. стр. 409—425. 
 • Димић, Љубодраг (2002). „Дунавска бановина”. Настава историје. 8 (15): 111—119. 
 • Димић, Љубодраг (2002). „У Краљевини СХС/Југославији (1918—1941)”. Министарство и министри полиције у Србији 1811-2001. Београд: Министарство унутрашњих послова Републике Србије. стр. 74—108. 
 • Dimić, Ljubodrag (2003). „Tito and Krushchev 1953-1956: Coming together, reconciliation, disappointment”. Journal of Central & East European Studies. Seoul. 5 (2): 423—456. 
 • Димић, Љубодраг (2003). „Просвета у Краљевини Југославији”. Образовање код Срба кроз векове. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. стр. 211—231. 
 • Димић, Љубодраг (2003). „Рат и историографија”. Округли сто Краљево октобра 1941. Краљево: Народни музеј. стр. 197—220. 
 • Dimić, Ljubodrag (2004). „Titovo putovanje u Indiju i Burmu 1954-1955: Prilog za istoriju Hladnog rata” (PDF). Tokovi istorije (3-4): 27—54. 
 • Dimić, Ljubodrag (2004). „Ideologija i kultura u Jugoslaviji 1945-1955: Vreme, ljudi, institutcije, politika”. Jugoslavija v Hladni vojni. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. стр. 449—486. 
 • Димић, Љубодраг (2005). „Две слике просвете у Србији 20. века”. Два века образовања у Србији: Образовне и васпитне идеје и личности у Србији од 1804. до 2004. Београд: Институт за педагошка истраживања. стр. 213—244. 
 • Димић, Љубодраг (2005). „Историографија о рату у Југославији (1941—1945)”. Споменица Историјског архива "Срем". 4: 9—29. 
 • Димић, Љубодраг (2005). „Косово као судбина”. Писац и историја: Зборник радова о Добрици Ћосићу и његовим делима. Београд: Српска књижевна задруга. стр. 255—266. 
 • Димић, Љубодраг (2005). „Министарски савети Краљевине Југославије 1918-1941”. Владе Србије 1805-2005. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. стр. 245—272. 
 • Димић, Љубодраг (2005). „Бан Светислав-Тиса Милосављевић, културне прилике и културна политика у Врбаској бановини 1929-1934”. Светислав-Тиса Милосављевић: Зборник. Бања Лука: Институт за историју. стр. 151—173. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „U potrazi za alternativom: Isečak iz spoljne politike Jugoslavije 1953-1955. godine”. Dijalog povjesničara-istoričara. 9. Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann. стр. 397—415. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „Ideology and culture in Yugoslavia (1945—1955)”. Velike sile i male države u hladnom ratu 1945-1955: Slučaj Jugoslavije. Beograd: Filozofski fakultet. стр. 303—320. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „Serbien und Jugoslawien (1918—1941)”. Österreichische Osthefte. 47 (1-4): 231—264. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „Influence culturelle française dans le Royaume de Yugoslavie”. Међународни научни скуп Српско-француски односи 1904-2004. Београд: Архив Србије. стр. 57—72. 
 • Dimić, Ljubodrag (2005). „Pogled iz Beograda na Čehoslovačku 1968. godine” (PDF). Tokovi istorije (3-4): 205—232. 
 • Димић, Љубодраг (2007). „Историјски извори и историјско мишљење: Како су америчке обавештајне службе виделе Југославију 50-их и 60-их година XX века” (PDF). Токови историје (3): 173—190. 
 • Dimić, Ljubodrag (2008). „Istoriografski putokazi: Istoriografsko nasleđe o spoljnoj politici Jugoslavije u Hladnom ratu”. Spoljna politika Jugoslavije 1950-1961: Zbornik radova. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije. стр. 25—46. 
 • Димић, Љубодраг (2008). „Српско друштво и југословенска држава 1918/1941” (PDF). Култура полиса: Часопис за неговање демократске политичке културе. 5 (8-10): 4—46. 
 • Димић, Љубодраг (2008). „Година 1968 - исходиште нове југословенске спољнополитичке оријентације”. 1968 - четрдесет година после. Београд: Институт за новију историју Србије. стр. 339—375. 
 • Dimić, Ljubodrag (2008). „Historiography on the Cold War in Yugoslavia: From Ideology to Science”. Cold War History. 8 (2): 285—297. 
 • Димич, Любодраг; Чавошки, Йован (2010). „Политический кризис в Чехословакии и общественная мысль Югославии”. 1968 год: "Пражская весна": Историческая ретроспектива. Москва: Институт славяноведения РАН. стр. 265—297. 
 • Димић, Љубодраг (2010). „Јосип Броз Тито и југословенски поглед на Европу”. Југославија у Хладном рату: Прилози истраживањима: Зборник радова. Београд: Институт за новију историју Србије. стр. 183—205. 
 • Dimić, Ljubodrag (2011). „Yugoslav-Soviet Relations: The View of the Western Diplomats (1944—1946)”. The Balkans in the Cold War: Balkan Federations, Cominform, Yugoslav-Soviet Conflict. Beograd: Institute for Balkan Studies. стр. 109—140. 
 • Dimić, Ljubodrag (2012). „Josip Broz Tito, Yugoslav policy and the formation of the concept of European security, 1968-1975”. From Helsinki to Belgrade: the First CSCE follow-up meeting and the crisis of détente. Bonn: Bonn University Press. стр. 59—81. 
 • Димић, Љубодраг (2012). „27. март 1941. - сећања, тумачења, истраживања и уџбеничка литература”. 27. март 1941. седамдесет година касније: Зборник радова. Београд: Институт за савремену историју. стр. 101—112. 
 • Димић, Љубодраг (2012). „Одлазак са Маурицијуса: Британци и Милан Стојадиновић (1945—1948)”. Глас САНУ. 420 (16): 495—518. 
 • Dimić, Ljubodrag (2013). „Pavle Beljanski u jugoslovenskoj diplomatiji (1919—1941)”. Naučni skup posvećen Pavlu Beljanskom (1892—1965). Novi Sad: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog. стр. 58—67. 
 • Димић, Љубодраг (2013). „Југославија и Алжир 1961-1965”. Југославија-Алжир: Зборник радова са научне конференције. Београд: Архив Југославије. стр. 49—80. 
 • Димић, Љубодраг (2013). „Историја српске дипломатије: Отварање историографске теме”. Два века модерне српске дипломатије. Београд: Балканолошки институт САНУ. стр. 305—325. 
 • Димич, Любодраг (2014). „Сербы и Хорваты в Югославии (1918—1945): Опит совместной жизни мифа и рельности”. Славянские диалоги на границе Европы и Азии: Историческая память. Екатеринбург: Министерство образования науки Российской Федерации. стр. 252—266. 
 • Димић, Љубодраг (2013). „Просветна и културна политика владе Милана Стојадиновића и њени критичари (1935—1938)”. Милан Стојадиновић: Политика у време глобалних ломова. Београд: Завод за уџбенике. стр. 163—207. 
 • Димић, Љубодраг (2013). „Сима Марковић и југословенска стварност”. Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Симе Марковића. Београд: САНУ. стр. 57—74. 
 • Димић, Љубодраг (2014). „Вештина политике: Први сусрет Јосипа Броза Тита и Леонида Илича Брежњева (24. септембар - 5. октобар 1962)”. Уметност и њена улога у историји: Између трајности и пролазних -изама. Косовска Митровица: Филозофски факултет. стр. 371—387. 
 • Димич, Любодраг (2014). „Югославско-советские отношения в начале 60-х гг. XX в.”. Из истории Сербии и русско-сербских связей 1812-1912-2012. Москва: Институт славяноведения РАН. стр. 312—343. 
 • Димић, Љубодраг (2014). „Руски емигранти у културном и научном животу Краљевине СХС и Краљевине Југославије”. Руски некропољ у Београду: Знамење историјског пријатељства. Београд: Институт за политички и економски дијалог. стр. 87—104. 
 • Димић, Љубодраг (2015). „Србија и Први светски рат - противречности епохе и узроци сукоба”. Србија и геополитичке прилике у Европи 1914. године. Београд: Институт за политичке студије. стр. 11—38. 
 • Димић, Љубодраг (2015). „Српска историографија о Првом светском рату”. Срби и Први светски рат 1914-1918. Београд: САНУ. стр. 583—607. 
 • Димић, Љубодраг (2016). „Југословенски државни врх и политичка смена Никите Сергејевича Хрушчова”. Србија и Русија 1814-1914-2014: Међународни научни скуп. Београд: САНУ. стр. 371—398. 
 • Dimić, Ljubodrag (2016). „Yugoslavia and Security in Europe during the 1960s (Views, Attitudes, Initiatives)” (PDF). Токови историје (3): 9—42. 
 • Димић, Љубодраг (2017). „Југословенско-чехословачке културне везе (1918—1938): Прокламовано и стварно”. Od Moravy k Moravě: Од Мораве до Мораве. 3. Brno-Нови Сад: Matice moravská, Матица српска. стр. 291—308. 
 • Димић, Љубодраг (2017). „Запостављање српског националног питања у Хрватској 50-их и 60-их година ХХ века”. Споменица академику Чедомиру Попову. Нови Сад: Матица српска. стр. 243—285. 
 • Димић, Љубодраг (2017). „Епилог: Криза, распад и разбијање Југославије”. Срби и пропаст Југославије: Приручник. Београд: Завод за уџбенике. стр. 211—225. 
 • Димић, Љубодраг (2018). „Повратак у Европу: Југославија и питање европске безбедности крајем 60-их и почетком 70-их година XX века”. Глас САНУ. 428 (18): 63—95. 
 • Димић, Љубодраг (2018). „Последњи сусрет Леонида Иљича Брежњева и Јосипа Броза Тита (Москва, 16-21. мај 1979. године)”. Русија/СССР и државност Србије/Југославије. Београд: Историјски институт. стр. 323—351. 
 • Dimić, Ljubodrag (2018). „Alojzije Stepinac: Student of the Collegium Germanicum (1924—1931)” (PDF). Токови историје (3): 11—32. 

РеференцеУреди

 1. 1,0 1,1 „САНУ, чланство”. Архивирано из оригинала на датум 12. 12. 2013. Приступљено 10. 12. 2013. 
 2. 2,0 2,1 „Стубови културе, Љубодраг Димић”. Архивирано из оригинала на датум 14. 12. 2013. Приступљено 10. 12. 2013. 

ЛитератураУреди

 • "Димић Љубодраг", у: Енциклопедија српске историографије, Београд 1997, стр. 352.

Спољашње везеУреди