Лишћарске листопадне шуме

Лишћарске листопадне шуме се развијају на просторима у којима влада умерено-континентална клима. Ових шума има и у Србији.

букова шума у пролеће

Биоценоза лишћарских листопадних шума

уреди

Као и у свим осталим шумама, биоценоза лишћарских листопадних шума је уређена по спратовима.