Бохоричица је словеначко писмо, које је настало за време културног преображења народа - Реформацији. Тада су многи протестанти будили у народу домаће писмо и књиге писане у домаћем језику. Тако је Адам Бохорич први прецизније дефинисао словеначко писмо, бохоричицу. Дефинисао га је у књизи Arcticae horulae.

Бохоричица у Здрављици Францета Прешерна.

Бохоричица је била у употреби од средине 16. века до 19. века, када ју је заменила гајица. Примож Трубар се у својим књигама, иако је већином користио ова слова, ипак није доследно држао бохоричице. Слични случај је са Хасанагиницом, делом писаним писмом инспирисаним бохоричицом.

Бохоричица
велика
слова
мала
слова
изговор
З з ц
ЗХ зх ч
С ſ с
СХ ſх ш
С с з
СХ сх ж

Правила писања:

  • Бохорич је захтевао да се полуглас пише као е, нпр.: перви, верт, итд. - уместо први, врт, итд.
  • Бохорич је уведео писање апострофа код једнослоних предлогих нпр.: к'мени (ка мени), в'схепу (у џепу), ипд. - уместо к мени, в схепу, итд.
  • Нека слова, као што се види у табели, можемо разликовати само ако се пишу одвојено - С ſ и С с. Исто је за и и ј, велико слово је увек I, такође за у и в, велика слово V. Такав начин писања је био у тистем времену је био и у другим европским језицима. Касније се је увело разликовање великих слова: I-Ј, У-V и С-Ş (слово С означава з, док слово Ş обичајан с)
  • Касније неки аутори користе Ę ę да би озналили узак е

Бохоричица је за своје време била врло успешно писмо. Словенцима је дала могућност да су се са мало туда могли читати и писати. Једини проблем су биле речи у којима је самогласник у иза гласах, нпр.: изход, сход, разхудити се, ипд. Због тог проблема је бохоричицо касније заменила гајица.

Када су увођени први рачунари, који нису имали ч, ш, ж, дошло је до идеје поновног увођења старог писма. Новија бохоричица би бисали слова која недостају на другачији начин ч као цх, ш као сх и ж као зх. За то писмо се је одлучила група аутора Ревијо СРП.

То се није увело из два главна проблема:

  • Како читати реч схема — као с-хема или као шема
  • Јер са развојом технике дошло до увођења спорних слова