Камичак је део Шапца који је добио назив по речици Камичак која је некада протицала кроз тај део града. Крајем седамдесетих година двадесетог века, речица Камичак је затрпана из хигијенских и урбанистичких разлога, али је тај део града остао познат као Камичак. Главна улица на Камичку (послератно име: улица Небојше Јерковића која се сада зове Мачванска) је била позната по занатлијским и трговачким радњама, којих је у Шапцу било много све до средине осамдесетих година двадесетог века. Једна од већих улица је Војводе Путника.