Kamičak (Šabac)

Kamičak je deo Šapca koji je dobio naziv po rečici Kamičak koja je nekad proticala kroz taj deo grada. Krajem sedamdesetih godina dvadesetog veka, rečica Kamičak je zatrpana iz higijenskih i urbanističkih razloga, ali je taj deo grada ostao poznat kao Kamičak. Glavna ulica na Kamičku (posleratno ime: ulica Nebojše Jerkovića koja se sada zove Mačvanska) je bila poznata po zanatlijskim i trgovačkim radnjama, kojih je u Šapcu bilo mnogo sve do sredine osamdesetih godina dvadesetog veka. Jedna od većih ulica je Vojvode Putnika. Pre Drugog svetskog rata, Kamičak je imao mnogo malih kuća, mnogi stari Šapčani bi rekli "baš kao onaj Valjevski tešnjar". Tokom rata, Nemci su zapalili skoro sve kuće u naselju. samo su neke bolje kuće opstale iz tog perioda. Takođe, do 1980. godine je ovde bila autobuska stanica, koja je bila bez perona. Prva veća zgrada napravljena na Kamičku je Nova robna kuća, visoka oko 56 metara i sa 13 nivoa. Danas je Kamičak savremeno gradsko naselje.