Japodi ili Japudi (grč. Iapydoi; lat. Iapodi, Iapodes, Iapudes, Iapydes) su venetsko-ilirsko pleme koje je živelo na području današnje Hrvatske između reka Kolapis (danas Kupa) i Eneus (danas Una) i planine Mons Bebijus (danas Velebit). Mons Bebijus ih je odjeljivala od susednog pomorskog plemena Liburna, koji su živeli južnije u Severnoj Dalmaciji, na velebitskoj obali i Kvarnerskim ostrvima (Insule Liburnike), a s kojima su povremeno ratovali zbog obalnih teritorija. Na zapadu su graničili i povremeno se sukobljavali s istarskim Histrima, dok su njihovi odnosi s plemenima Mezeji i Ditionesi, istočno od Une, slabije poznati.

Ilirska plemena
Japodi u 5. veku p. n. e.