Biljojed

Biljojed, biljožder ili herbivor, je životna forma organizama, kojoj hranu predstavljaju fototrofni organizmi (pojedine bakterije, alge i biljke). Iako taksonomski posmatrano biljojedi mogu da se nađu u carstvima životinja, gljiva, bakterija i među nekoliko grupa protista, najčešće biljojedima nazivamo životinje. Gljive, bakterije i virusi koji se hrane biljkama nazivaju se biljnim patogenima.

Biljojed (ovca) pase biljke

U zavisnosti od toga, kojim delom biljke se hrane, biljojede možemo podeliti na:

Spoljašnje vezeUredi