Vajar

уметник који ствара скулптуре

Vajar ili skulptor je vrsta likovnog umetnika. Vajar je umetnik koji misli i stvara u trodimenzionalnosti - skulptura, jer kao što je crtaču dovoljna samo linija, slikaru bela površina, vajaru treba sve to ali i volumen, jer on u svemu traži, pre svega lepotu koja je nastala skladnim odnosom između, visine, širine i dubine.

Australijska umetnica Dafne Majo u svom studiju, oko 1950. godine

Vajar rukama ili raznim alatima, u zavisnosti od materijala u kome radi, modelira ili vaja, kao što slikar slika ili crtač crta.


Vajar koristi mnoge vajarske tehnike kao na primer vajanje u glini ili gipsu a zatim, livenje odlivanje u bronzi a pored toga koristi i slikarske tehnike. Po tome sa kojim materijalima vajari dele mogu biti oni koji rade sa kamenom, keramikom sa drvetom, ili metalima - bronzom, gvožđem i drugim. U srednjem veku klesari bili su visokospecijalizovane zanatlije koji su vladali znanjima iz geometrije i graditeljske tehnologije. Svoj rad su obeleževali posebnim znakovima u kamenu.

Sa opadaljem cehovckog obrazovanja i premeštanjem vajarskog obrazovanja na akademije se vajarska priprema koncentrisala na crtanje i modelovanje. definitinno izvođenje plastike je bilo povereno zanatlijama. Između autora i dela se stavlja dalji elemenat izvođač koji izvodi delo mehanički i ponekad virtuozno ga reprodukujući. To je značilo odeljivanje vajara od dela i po nekada male ali jako značajne promene na delu. Tokom 19. veka je bio vajar koji je radio sam svoja dela sasvim izniman. Od preloma veka pojavljuje se sve više vajara koji su prolazili zanat klesanja i kamenorezača (klesanje u kamenu je do danas deo vajarskog obrazovanja u akademijama). Iako današnji vajar ne može da zaobiđe pomoć i rad klesara ili nekog drugog zanatlije on to danas ipak sam završava u poslednjim fazama izvođenja skulptura.

Vajar se, od slikara ili crtača ne razlikuje samo po tome što stvara delo u tri dimenzije - skulpturu, već i po tome što je u njegovom radu, pored kreativnog mišljenja i oka, značajan udeo imaju i ruke jer on celom šakom i prstima, gnječi i oblikuje glinu, ili dletom preoblikuje kamen, nastojeći da obuhvati i dubinu, treću dimenziju njegovog dela.

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi