Gordana Kokeza

Gordana Kokeza (rođ. Nikolić; Obrenovac, 1961) profesor je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, za uže naučne oblasti Ekonomske nauke i Industrijski menadžment.[1]

Gordana Kokeza
Datum rođenja1961.
Mesto rođenjaObrenovac
  FNR Jugoslavija

BiografijaUredi

Gordana Kokeza, je rođena u malom mestu Mala Moštanica, nedaleko od Obrenovca. Tokom osmogodišnjeg školovanja, bila je odličan đak i nosilac Vukove diplome. Postizala je uspehe na raznim takmičenjima iz srpskog jezika i matematike. Nakon završene osnovne škole, upisuje Gimnaziju u Obrenovcu. U Gimnaziji je dobila Alasove diplome za biologiju, kao i veći broj nagrada za uspeh postignut iz oblasti srpskog jezika i matematike. Posle Gimnazije 1980. godine upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, poslovni odsek, grupa za marketing, smer industrija, a diplomirala 1984. godine sa prosečnom ocenom u toku studija 9,44 kao najbolji student generacije. Odmah po završetku osnovnih studija, upisuje poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer međunarodna ekonomija, a završila 1988. godine, odbranivši magistarski rad sa temom Transfer tehnologije kao oblik ekonomske saradnje Jugoslavije sa inostranstvom. Doktorsku disertaciju pod nazivom Transfer tehnologije kao komponeneta razvojne strategije preduzeća odbranila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine.Radi na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu i to: od 1986 do 1989. kao asistent pripravnik na predmetu Ekonomika i organizacija proizvodnje, od 1989. do 1997. kao asistent na predmetu Ekonomika i organizacija proizvodnje, od 1997. do 2002. kao docent na predmetima Ekonomika i organizacija proizvodnje i izbornom predmetu Organizacija transfera tehnologije, od 2002. do 2007. kao vanredni profesor na predmetima Ekonomika i menadžment, Organizacija transfera tehnologije i na fakultativnom predmetu Uvod u metodologiju naučno-istraživačkog rada.

Kao redovan profesor na Tehnološko-metalurškom fakultetu univerziteta u Beogradu izabrana je 2007. godine, za uže naučne oblasti Ekonomske nauke i Industrijski menadžment. Ona drži predavanja studentima na osnovnim studijama iz nekoliko predmeta, a to su Ekonomika preduzeća i menadžment, Industrijski menadžment i Osnovi marketinga. Profesor je i na master akademskim studijama i predaje predmet Menadžment tehnološkog razvoja, dok na doktorskim studijama predaje predmete Ekonomika energetike i Menadžment ljudskih resursa.Takođe je profesor i na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu godine i predaje predmet Ekonomika preduzeća na osnovnim akademskim studijama na [2] Prof. dr Gordana Kokeza, čita, piše i govori engleski i ruski jezik. Majka je dva sina.

ČlanstvoUredi

Gordana Kokeza je bila na Tehnološko-metalurškom fakultetu u više mandata izabrana za člana Finansijske komisije, sekretara Katedre za Metalurško inženjerstvo, bila je član Saveta Tehnološko-metalurškog fakulteta i u jednom mandatu zamenik predsednika Saveta TMF. Ona 2010. godine postaje šef Katedre za Društvene nauke TMF. Prof. dr Gordana Kokeza član je Naučnog društva ekonomista od 2002. godine, bila je član Izdavačkog saveta časopisa za teoriju i praksu mendžmenta Lider, Banja Luka, koji je upisan u bazu podataka EIC network, bila je član redakcionog časopisa Direktor u Beogradu, član je redakcije časopisa Ekonomist Fakulteta za poslovne studije Srpsko Sarajevo, Bijeljina, član je predsedništva Društva ekonomista Beograda i član je redakcije časopisa Ekonomski vidici, Beograd. Boravila na specijalizaciji na London School of Economics and Political Sciences u Londonu, tokom 1990. godine.[2]

ProjektiUredi

Učestvovala je u izradi velikog broja projekata, kako u oblasti saradnje sa privredom, tako i u oblasti fundamentalnih, razvojnih i primenjenih naučnih istraživanja.[2]

Naučni doprinosiUredi

Gordana Kokeza je dala veliki doprinos nauci u oblasti ekonomije, napisavši 7 univerzitetskih udžbenika, 6 poglavlja u knjigama, autor je preko 60 radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima, preko 50 radova izloženih na domaćim i međunarodnim konferencijama, učestvovala je na 15 naučno-istraživačkoh projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku RS, kao i na preko 30 projekata, eleborata i studija u saradnji sa privredom. Gordana Kokeza bila mentor na oko 200 diplomskih i završnih radova, 6 magistarskih teza, mentor 9 master završnih radova, kao i mentor 4 odbranjene doktorske disertacije.

ReferenceUredi

  1. ^ „prof. dr Gordana Kokeza”. Pristupljeno 8. 3. 2021. 
  2. ^ a b v „Dr Gordana Kokeza, redovni profesor” (PDF). Pristupljeno 8. 3. 2021.