Dinastija Komnina

Komnini su bili vladarska dinastija iz redova vojnog plemstva koja je upravljala Vizantijom u dva navrata:

Početku njihove vladavine prethodili su višedecenijski građanski ratovi i kobna 1071. godina. Vladari Komnina nisu zaustavili feudalizam, nego su upravo time ojačali vojne snage. Feudalni posedi su se nazivali pronije. Pronija su posed koji ratnik (vitez), dobije kao nagradu zbog vršenja vojne službe. Kada ratnik nije u stanju da nastavi da ratuje (kada ostari), pronija mu se oduzima. Pronije su obezbedile vladaru stalan broj vojnika. Nasledila ih je dinastija Anđela.

Posle propasti dinastije, gruzijska princeza Rusudan, sestra carice Tamare, odvela je sinove Aleksija i Davida sa sobom na istok. Nakon pada Carigrada 1204., Aleksije i David su zauzeli crnomorsku obalu Male Azije uz gruzijsku pomoć i osnovali Trapezuntsko carstvo.

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

Spoljašnje vezeUredi