Drugi udarni korpus NOVJ

Drugi udarni korpus NOVJ formiran je 10. septembra 1943. godine od Druge proleterske i Treće udarne divizije i osam partizanskih odreda sa teritorije Crne Gore, Boke, Hercegovine i Sandžaka. Prvi komandant korpusa bio je Peko Dapčević, narodni heroj, a politički komesar Mitar Bakić, narodni heroj.

Drugi udarni korpus
Tenkovi 2. korpusa u oslobođenom Nikšiću 1944.
Postojanje10. septembar 194325. april 1945.
FormacijaDruga proleterska divizija
Treća udarna divizija
Osam partizanskih odreda
DeoNarodnooslobodilačka vojska Jugoslavije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Angažovanje
Komandanti
KomandantPeko Dapčević
Politički komesarMitar Bakić

U sastavu korpusa nalazile su se 3.udarna i 29. hercegovačka divizija (od 21. novembra 1943), Primorska operativna grupa (od 23. februara 1944) i 37. sandžačka divizija (od 4. marta 1944). U operativnom smislu korpusu su povremeno potčinjavane Peta krajiška i 17. istočnobosanska divizija.

Štab Drugog udarnog korpusa je od kraja januara 1944. godine preuzeo funkciju Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke i imao je zadatak da dejstvuje na teritoriji Crne Gore, Hercegovine i Sandžaka.

Korpus je rasformiran 25. aprila 1945. godine, a njegove jedinice su ušle u sastav Druge i Treće armije JA.

Komandni sastav korpusa uredi

Literatura uredi