Etnonim (od grč. έθνος [éthnos] — „pleme, narod“ i όνομα [ónoma] — „lično ime“) je lingvistički pojam kojim se označava posebna grupa vlastitih imenica, koje služe kao nazivi za pripadnike etničkih grupa, na svim stepenima etničke stratifikacije, od pripadnika etničkih naroda, odnosno etničkih nacija, do pripadnika etničkih plemena i plemenskih saveza.[1]

Prema poreklu oblika, etnonim može biti:

  • endonimski etnonim (naziv naroda u obliku koji se upotrebljava u jeziku porekla, odnosno u jeziku naroda na koji se etnonim odnosi)
  • egzonimski etnonim (naziv naroda u obliku koji se upotrebljava u jeziku prijema, oblikovan prema pravilima tog jezika)

Kao oznaka za etničku grupu, etnonimi se pišu velikim početnim slovom. Na primer, etnonimi Srbin i Srpkinja označavaju pripadnika, odnosno pripadnicu srpskog naroda.

Etnonime treba razlikovati od demonima, koji označavaju stanovnike određenog mesta ili oblasti.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

LiteraturaUredi