Kraj je prostorna celina koja može imati uslovne ili određene granice, a karakterišu je odrešena geografska (primorski, planinski i dr.), istorijska (novooslobođeni, srednjovekovni i dr.), ekonomska (inustrijski, razvijen, nerazvijen, poljoprivredni i dr.) i druga obeležja. Ponekad se kraj poistovećuje sa oblašću, područjem i krajinom.

Prema nekim autorima,[ko?] kraj je hijerarhijski najmanja geografska regija u relaciji oblastpredeo—kraj.

Termin „kraj” se može odnositi na administrativne jedinice u Rusiji, Slovačkoj i Češkoj.

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultete, Beograd