Londonski sporazum (1604)

Mir u Londonu zaključen je 18. avgusta 1604. godine između Engleske i Španije nakon završetka Anglo-španskog rata.

Konferencija na kojoj je donet mirovni sporazum (1604. godina)

MirUredi

Nakon propasti španske ekspedicije u Irskoj (1601) rat se sveo na blokadu španskih obala i krstarički rat. Nakon smrti engleske kraljice Elizabete, novi kralj Džejms sa Špancima sklapa mir pod sledećim odredbama:

  • Španija se odrekla nastojanja da u Engleskoj ponovo uvede katolicizam.
  • Lamanš otvoren za španske brodove.
  • Engleska je odustala od daljeg pomaganja holandskih ustanika.
  • Engleska kraljica više neće podsticati gusare da napadaju španske brodove i time ometaju njenu trgovinu sa kolonijama.

Ovaj rat je iz temelja uzdrmao ekonomsku moć Španije; ona više nije bila u stanju da svojom ratnom mornaricom efikasno štiti pomorski promet i kolonije, a rastuće bogatstvo omogućilo je Engleskoj da učvrsti i razvije svoju pomorsku moć.

IzvoriUredi