Medalja za hrabrost (SFRJ)

Medalja za hrabrost je bilo odlikovanje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ustanovio ju je Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, 15. avgusta 1943. godine Ukazom o odlikovanjima u Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije, zajedno sa Ordenom za hrabrost. Dodjeljivala se pripadnicima Oružanih snaga SFRJ, kao i civilima koji su izvršili jedno ili više radnji u borbi protiv neprijatelja, dokazujući svoju ličnu hrabrost. Ova medalja je dodjeljivana i pojedincima koji su spasavali ljude i materijalna dobra u opasnim situacijama i pokazali ličnu hrabrost i požrtvovanost. Medalja za hrabrost je bila najznačajnija medalja SFRJ. Ukupno je dodijeljeno 205,590 komada. Postoje dvije varijante ove medalje. Prva koja je rađena tokom rata u Sovjetskom Savezu, u moskovskoj kovnici novca i druga varujanta koja je rađena krajem rata u kovnici "IKOM" u Zagrebu.

Medalja za zasluge (SFRJ)
Izgled medalje
Dodeljuje SFRJ
TipMedalja
Dodeljuje se za"zasluge u izvršenju povjerljivih zadataka koji doprinose prijateljskim odnosima između FNRJ i drugih država",
Statusnije aktivan
Traka
Ustanovljen15. avgust 1943.
Ukupno odlikovanih205,590

Izgled medalje

uredi

Medalja za hrabrost izrađena je od pozlaćene legure bakra i cinka, u obliku kruga, prečnika 36mm, debljine 2,5mm, sa glatkom ivicom. Na licu medalje nalazi se reljefno poprsje borca koji desnom rukom drži pušku. Na naličiju medalje, u krugu, postavljene su dve lovorove grane, koje se na vrhu ne dodiruju. Između grana se nalazi natpis: "Za hrabrost", a ispod natpisa je petokratka zvijezda. Medalja visi na 20mm širokoj traci, složenoj u obliku petougla, tako da su gornja horizontalna i dve donje kose strane duge po 22mm, a bočne strane - po 42mm. Tpaka ima pet plavih i četiri bijele uske pruge. Vrpca je od moarirane svile sa pet plavih i četiri bijele uspravne pruge širine po 4mm. Medalja za hrabrost nosi se na lijevoj strani grudi.[1]

Izvori

uredi
  1. ^ „Odluka Predsjedništva SFRJ o statutima ordena i medalja SFRJ,”. Službeni list SFRJ. 14/86: 14. 1986. 

Literatura

uredi