Nikšićki partizanski odred

Nikšićki narodnooslobodilački partizanski odred formiran je 29. novembra 1941. godine odlukom Glavnog štaba NOP odreda Crne Gore o podeli dotadašnjeg Durmitorskog partizanskog odreda na dva odreda — Durmitorski i Nikšićki odred. U sastav novoformiranog odreda tada su ušle partizanske jedinice sa područja nikšićkog i hercegnovskog sreza. Za prvog komandanta odreda bio je imenova Sava Kovačević, a za političkog komesara Milinko Đurović.

Nikšićki partizanski odred
Jugoslovenska partizanska zastava
Postojanje29. novembar 194119. novembar 1944.
Mesto formiranja:
okolina Nikšića
Formacijadeset bataljona
DeoNarodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Komandanti
KomandantSava Kovačević
Politički komesarMilinko Đurović

Nakon povlačenja partizanskih snaga iz Crne Gore, od boraca Nikšićkog odreda je juna 1942. godine formirana Peta proleterska crnogorska udarna brigada, a deo ljudstva je bio upućen u Četvrtu proletersku crnogorsku brigadu, pa je odred bio rasformiran. Nakon kapitulacije Italije, septembra 1943. godine, odred je bio ponovo formiran, a rasformiran je 19. novembra 1944. godine nakon oslobođenja nikšićkog kraja.

Ratni put Nikšićkog odreda uredi

Narodni heroji Nikšićkog odreda uredi

Ukupno 39 boraca Nikšićkog partizanskog odreda je proglašeno za narodne heroje, a neki od njih su:

 
Orden narodnog heroja

Reference uredi

Literatura uredi