„Omladinka Mara“ je pesma Branka Ćopića koja je nastala 1942. godine. Pesma govori o bolesnoj omladinki Mari, koja tuguje za svojim dragim, koji je otišao u partizane, i čeka da vidi da li će proći živ pored njenog prozora.

Tekst uredi

Bolna leži omladinka Mara,
Sa starom se majkom razgovara:

Mila majko budi me u zoru,
Primakni me našemu prozoru,

Da ja vidim prije bijela dana,
Proleterske čete partizana,

I pred četom svojega dragana,
Proleterske čete barjaktara,

Da mu vidim onu kosu plavu,
I nad njome crvenu zastavu,

Da ga vidim da me želja mine,
Da mu lice kao nekad sine.

Slavna četo kad ćeš k meni doći,
Ne dam suzi da iz oka kane.

Vidi još uredi