Pauza za više taktova

Pauza za više taktova (engl. multiple measure rests, gathered rest, multi-bar rest, franc. bâton de mesure, nem. pause über mehrere takte, rus. оркестровая пауза, многотактовая пауза)[1] je notacioni znak kojim se označava prekid sviranja ili pevanja od više taktova u kompoziciji.

a 15 bar multirest
15 taktova pauze. Broj iznad govori koliko će taktova trajati pauza.

Ako muzičar-instrumentalista ili pevač prilikom zajedničkog sviranja, tj. pevanja (uz pratnju klavira, u orkestru, tj. horu i sl.) treba da pauzira više uzastopnih taktova,[2] u njegovoj deonici—štimu obično se stavlja krupan znak za pauzu, a iznad njega broj taktova koje ne svira, tj. ne peva (vidi notacione primere desno gore i ispod).

a 15 bar multirest
7 taktova pauze za klarinetistu na kraju drugog reda u Koncertu za klarinet i orkestar B-Dur, br. 3, II stav od Karl Štamica.

Stari sistem pisanja pauza za više taktova uredi

Osim prikazanog načina pisanja pauza za više taktova, često se još i danas koristi i stari sistem notiranja.

 

Reference uredi

Vidi još uredi