Пауза за више тактова

Пауза за више тактова (engl. multiple measure rests, gathered rest, multi-bar rest, франц. bâton de mesure, нем. pause über mehrere takte, рус. оркестровая пауза, многотактовая пауза)[1] је нотациони знак којим се означава прекид свирања или певања од више тактова у композицији.

a 15 bar multirest
15 тактова паузе. Број изнад говори колико ће тактова трајати пауза.

Ако музичар-инструменталиста или певач приликом заједничког свирања, тј. певања (уз пратњу клавира, у оркестру, тј. хору и сл.) треба да паузира више узастопних тактова,[2] у његовој деоници—штиму обично се ставља крупан знак за паузу, а изнад њега број тактова које не свира, тј. не пева (види нотационе примере десно горе и испод).

a 15 bar multirest
7 тактова паузе за кларинетисту на крају другог реда у Концерту за кларинет и оркестар B-Dur, бр. 3, II став од Карл Штамица.

Стари систем писања пауза за више тактова уреди

Осим приказаног начина писања пауза за више тактова, често се још и данас користи и стари систем нотирања.

 

Референце уреди

Види још уреди