Posmatračka misija OUN na Prevlaci

Posmatračka misija Organizacije ujedinjenih nacija na Prevlaci (UNMOP) je osnovana 15. januara 1996. godine rezolucijom Saveta bezbednosti 1038 kao mirovna misija sa ciljem nadgledanja demilitarizacije spornog poluostrva Prevlaka, svakodnevnim patroliranjem sa obe strane granice između Hrvatske i Crne Gore (tada dela Savezne Republike Jugoslavije). Misija je rasformirana 15. decembra 2002. godine.

Zemlje koje su učestvovale u pružanju podrške za ovu misiju uključuju Finsku, Argentinu, Indoneziju, Dansku, Portugal, Švedska, Norvešku, Irsku i SAD.

Spoljašnje veze uredi