Ruđina Balšić (umrla posle 1420) je bila supruga Mrkše Žarkovića, gospodara Berata, Valone, Kanine i Himare.

Biografija

uredi

Ruđina je bila ćerka Balše II Balšića, vladara Zete (1378-1385) i Komnine Asen, ćerke Jovana Komnina Asena, brata carice Jelene. Ruđina se 1391. godine udala za Mrkšu Žarkovića, sina vlastelina Žarka. Brak je blagoslovio ohridski arhiepiskop jer je između Ruđine i Mrkše bilo bliskog srodstva. Ruđina i njena majka Komnina su 1397. godine dobile građanska prava Dubrovačke republike. Nakon smrti Mrkše Žarkovića (1414), Ruđina je preuzela kontrolu nad Valonom koju je držala do pada pod Turke 1417. godine. Neposredno pred tursko osvajanje prodala je grad Mlečanima za 10.000 dukata. Nakon osmanskog osvajanja Valone, Ruđina je otplovila za Krf, a potom u Zetu kod svog nećaka Balše III. Balša joj je na upravu dao grad Budvu 1418. godine. Mlečani u Drugom skadarskom ratu zauzimaju Budvu. Ruđina je pobegla u Dubrovnik sa budvanskom riznicom.

Izvori

uredi


Ruđina Balšić
Rođenje:  ? Smrt:  ?
Vladarske titule
Vladar Valone i Kanine
1414–1417
Vladar Budve
1418–1419