Sanja Vraneš srpski je inženjer elektrotehnike, direktor Instituta „Mihajlo Pupin“ i redovni profesor Beogradskog univerziteta.

Biografija uredi

Doktorirala je 1993. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njeno osnovno stručno i naučno opredeljenje je računarski softver i to pretežno u oblastima: simulacije i upravljanja u realnom vremenu, veštačke inteligencije, ekspertskih sistema, sistema za podršku odlučivanju, semantičkog veba itd. Iz pomenutih oblasti objavila je preko 200 radova, od toga preko 30 u časopisima sa SCI liste (IEEE Transactions on Software Engineering, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, IEEE Expert, itd.). Za objavljene radove dobila je i nagradu iz fondacije prof. Branka Rakovića. Dobitnik je nagrade „Nikola Tesla“ za dostignuća u oblasti tehničkih nauka za 1996. godinu. Dobila je i dve nagrade (na beogradskom i novosadskom sajmu tehnike) za najbolji softverski paket. Učestvovala je u 30 istraživačkih projekata koje finansira EU. Rukovodila je izradom preko 20 komercijalnih softverskih paketa. Usavršavavala se na univerzitetu UCLA u SAD i Univerzitetu u Bristolu, Engleska. Od 1999. godine angažovana je kao ekspert Organizacije ujedinjenih nacija za informacione tehnologije, a od 2005. godine i kao ekspert Evropske komisije. Gostujući je urednik specijalnih izdanja međunarodnih časopisa Robotics and Computer Integrated Manufacturing International Journal (Pergamon Press/Elsevier) i Mathematics and Computers in Simulation (North Holland). Recenzent je međunarodnih časopisa IEEE Computer i Advances in Engineering Software. Redovni je član Akademije inženjerskih nauka Srbije. Član je Nacionalnog saveta za nauku u dva mandata. Govori pet jezika.

Literatura uredi

Spoljašnje veze uredi