Tirohioidni mišić

Tirohioidni mišić (lat. musculus thyrohyoideus) je parni pothioidni mišić vrata, koji predstavlja nastavak sternotiroidnog mišića i pruža se naviše od njegovih pripoja na štitnoj hrskavici grkljana.

Tirohioidni mišić

Pripaja se na tzv. kosoj liniji tiroidne hrskavice grkljana i odatle se pruža do velikog roga i tela podjezične kosti.

Inervisan je od strane tirohioidne grančice koja se izdvaja iz vratnog živčanog spleta (tačnije gornjeg korena tzv. vratne zamke). Dejstvo mu je složeno i zavisi od tačke oslonca. Ukoliko je ona na grkljanskoj hrskavici mišić spušta podjezičnu kost, a ukoliko je oslonac na ovoj kosti on podiže grkljan tokom akta gutanja i govora.

Ponekad se od tirohioidnog mišića odvajaju vlakna koja se pripajaju na štitnoj žlezdi, a koja nose naziv mišić podizač štitne žlezde (lat. musculus levator glandulae thyroideae).

Literatura uredi

Dr Slavoljub V. Jovanović, dr Nadežda A. Jeličić: „Anatomija čoveka – glava i vrat“ ("Savremena administracija“ Beograd 2000.) ISBN 86-387-0604-9


Mišići vrata
prednja strana
potkožni sloj platizma
površinski sloj sternokleidomastoidni m.
srednji sloj nathioidni m. (dvotrbušni, stilohioidni, milohioidni, geniohioidni), pothioidni m. (sternohioidni, omohioidni, sternotiroidni, tirohioidni)
duboki sloj pretkičmeni m. (prednji pravi m. glave, dugi m. glave, dugi m. vrata), skalenski m. (prednji, srednji, zadnji, najmanji)
zadnja strana
prvi sloj trapezasti m.
drugi sloj zavojni m. glave - zavojni m. vrata - m. podizač lopatice
treći sloj rtenični m. glave - rtenični m. vrata. - polurtenični m. glave - najduži m. glave - najduži m. vrata - bedreno-rebarni m. vrata
četvrti sloj mali pravi zadnji m. glave - veliki pravi zadnji m. glave - gornji kosi m. glave - donji kosi m. glave - međurtenični m. vrata - poprečnortenični m. - međupoprečni m. - bočni pravi m. glave