Top (šah)

фигура у шаху
Šahovske
figure
Kralj
Kraljica
Top
Lovac
Skakač
Pešak

Top (♖,♜) je šahovska figura. Svaki igrač na početku partije poseduje dva topa, po jednog u ćoškovima svoje strane table. U algebarskoj notaciji, beli topovi počinju na pozicijama a1 i h1, a crni na pozicijama a8 i h8.

abcdefgh
8
d8 black cross
d7 black cross
d6 black cross
d5 black cross
a4 black cross
b4 black cross
c4 black cross
d4 black rook
e4 black cross
f4 black cross
g4 black cross
h4 black cross
d3 black cross
d2 black cross
d1 black cross
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

Top može da se pomera horizontalno ili vertikalno, napred ili nazad, preko neograničenog broja slobodnih polja, kao što je prikazano na dijagramu. Kao i većina ostalih figura, top jede druge figure tako što zauzme položaj koji je do tada zauzimala neprijateljska figura. Top takođe učestvuje, zajedno sa kraljem, u jednom specijalnom potezu - rokadi.

Prvobitno je top bio predstavljen kao kočija. persijska reč رخ (roh) znači kočija, a odgovarajuće figure u orijentalnim igrama nalik šahu kao što su xiangqi i shogi imaju naziv kočija. Međutim, na zapadu, top se gotovo uvek predstavlja kao utvrđena kula. Jedno od mogućih objašnjenja je da je pri uvoženju igre u Italiju persijska reč roh postala italijanska reč 'rocca (tvrđava). Još jedno moguće objašnjenje je da topovi predstavljaju opsadne kule. Topovi se u šahu obično prave tako da izgledaju kao kule, i zato se nekada nazivaju „tvrđavama“.

Obično su topovi vredniji od lovaca ili konja i smatra se da su za dva pešaka vredniji od njih. Oduzeti u razmeni topa za konja ili lovca se smatra dobrim potezom. Smatra se da dva topa vrede malo više od jedne kraljice.

Na početku su topovi nebranjeni od strane ostalih figura, i zbog toga je poželjno da se topovi združe u prvom redu, tako što se izvede rokada, a sve ostale figure (osim topova i kralja) se uklone iz prvog reda. U ovom položaju, topovi štite jedan drugoga.

Obično je cilj da se top postavi u prvi red na „otvorenu“ kolonu - kolonu koju ne zagrađuju pešaci, ili na „polu-otvorenu“ kolonu - kolonu koju ne zagrađuju prijateljski pešaci. U ovakvoj poziciji, top je relativno zaštićen od rizika, a može da kontroliše svako polje u koloni. Ako je jedna kolona posebno značajna, igrač može da postavi dva topa na nju, jednog iza drugog.

Top u sedmom redu (protivnikovom drugom redu) je obično veoma moćan, jer preti protivnikovim nepomerenim pešacima, i zagrađuje neprijateljskog kralja. Dva topa u sedmom redu su često dovoljna da se osvoji pobeda, ili barem remi konstantnim zadavanjem šaha.

Topovi su najmoćniji u završnici partije, jer mogu da se kreću neometani pešacima, i da kontrolišu veliki broj polja. Nisu posebno efikasni su zaustavljanju neprijateljskih pešaka koji napreduju, osim ako zauzmu kolonu iza napredujućeg pešaka. Na isti način, top najbolje štiti prijateljskog pešaka koji napreduje ako se nalazi u istoj koloni kao i pešak.

Topovi u heraldici

uredi

U heraldici, šahovski topovi se često koriste unutar grbova. Za razliku od pravih šahovskih topova, u heraldici se obično prikazuju sa dva spolja uvijena roga. Ovo je zato što bi inače izgledalo da predstavljaju prave tvrđave, jer u grbu nema proporcije.

U kanadskoj heraldici, šahovski top predstavlja petu ćerku.