Torpiljarka ili torpiljerka u najširem smislu je naziv za svaki površinski ratni brod kojem je glavno oružje torpedo.

U užem smislu torpiljarka ili torpedni brod je naziv za vrstu ratnog broda koja se razvila u drugoj polovini XIX veka nakon pronalaska torpeda.


Torpiljarke su predstavljale prvi ozbiljniji odgovor na razvoj oklopnjača kao novih kapitalnih brodova. One su po pravilu bile male veličine, s malom ili nikakvom brodskom artiljerijom i bez oklopa. Međutim, oklopnjačama su se mogle suprotstaviti svojim torpedima kao i većom brzinom koja im je, u za to pogodnim uslovima, omogućavala da se oklopnjači prikradu, ispale torpedo i pobegnu.

Razvoj torpiljarke je krajem XIX veka je podstakao francuske mornaričke stratege da razviju strategije tzv. Mlade škole koja je naglasak stavljala na masovnu proizvodnju i upotrebu torpiljarki umjesto skupih bojnih brodova.

Strah od torpiljarki je natjerao mnoge mornarice da svoje kapitalne brodove oprskrbe topovima manjeg kalibra i dometa, ali veće brzine paljbe kako bi mogli da se suprotstave njihovom napadu. U svrhu zaštite bojnih brodova je razvijen i poseban tip ratnog broda koji će kasnije postati poznat pod imenom razarač.

Razvoj motora s unutrašnjim sagorijevanjem je početkom XX veka doveo do toga da torpiljarke postanu daleko manje, ali i brže. Od tada su poznate kao motorne torpiljarke, odnosno torpedni čamci.

Stare klasične torpiljarke su nakon Prvog svetskog rata počele da nestaju s mora i zamenjivane su modernijim razaračima koji su dobili torpeda.

Spoljašnje veze uredi