Tropi su regija Zemlje koja okružuje Ekvator. Ograničen je po širini Severnim povratnikom na severnoj hemisferi i Južnim povratnikom na južnoj hemisferi. Tropi se još nazivaju i tropska zona. Tropi uključuju sve delove Zemlje u kojima se tokom godine Sunce nalazi u zenitu.

Mapa sveta sa označenim tropskim pojasem
Tropska zona Zemlje gde je cele godine najniža temperatura iznad 18°C .

Godišnja doba i klima uredi

Mnoge tropske oblasti imaju suva i vlažna godišnja doba. Vlažno godišnje doba, kišovito ili zeleno godišnje doba, jeste doba godine, kada najviše prosečne godišnje količine padavina padne u jednom mesecu ili nekoliko meseci. Oblasti sa vlažnim godišnjim dobima su rasprostranjena u tropima i suptropima. Po Kepenovoj klasifikaciji klimata za tropski pojas, vlažni mesec je definisan kao mesec gde prosečna količina padavina pokriva 60mm ili više. Tropske kišne šume nemaju suva i vlažna godišnja doba, pošto je njihova količina padavina jednaka cele godine. Neke oblasti sa izraženom kišnom sezonom imaju „pauzu“ u padavinama tokom srednje sezone kada se monsunske kiše pomere severnije tokom tople sezone.

Kada dođe do kišne sezone tokom letnje sezone, padavine se uglavnom izlučuju u poslepodnevnim i večernjim satima. Vlažno godišnje doba je vreme kada se kvalitet vazduha poboljšava, kvalitet sveže vode takođe, a vegetacija raste brže, što dovodi do prinosa pri kraju sezone. Poplave pomeraju neke životinje u više teritorije. Edafski faktori umanjuju hranljive materije i povećavaju eroziju. Učestalost malarije raste u oblastima gde se kišna sezona poklapa sa visokim temperaturama. Životinje su prilagođene i imaju strategiju za preživljavanje vlažnijeg doba godine. Međutim, suvo godišnje doba dovodi do nedostatka hrane u vlažnoj sezoni jer tada usevi tek treba na sazre.

Oblasti u okviru tropa ne moraju imati tropsku klimu. Postoje Alske tundre i vrhovi prekriveni snegom, uključujući Mauna Keu, Kilimandžaro, i Ande. Po Kepenovoj klasifikaciji klimata, mnoge oblasti unutar geografskih tropa su klasifikovani ne kao „tropski“ već kao „suva“ (pustinjska klima ili stepska klima) uključujući Saharu, Atakamu i Australijsku pustinju.

Tropski ekosistem uredi

 
Kokosove palme u toplom tropskoj klimi u Brazilu.
 
Tropske šume

Tropski ekosistem se sastoji iz kišnih šuma, suvih listopadnih šuma, trnovitih šuma, pustinja i drugih tipova staništa. Često postoje značaje oblasti biodiverziteta i endemske vrste, naročito u kišnim šumama i suvim listopadnim šumama. Neki primeri važnog biodiverziteta i endemskih ekosistema su: El Junke u Porto Piku, Kostarikanska i Nikaragvanska kišna šuma, Venecuelanska i Brazilska Amazonija, Madagaskarska listopadna šuma, Voterberg u Južnoj Africi i istočna Madagaskarska kišna šuma. Često su Edafski faktori tropskih šuma niski u hranljivim materijama stvarajući ih ranjivim na paljenje i krčenje šuma.

U Biogeografiji, tropi su podeljeni na Paleotrope (Afika, Azija i Australija) i Neotrope (Karibi, Centralna Amerika i Južna Amerika). Zajedno se nekada nazivaju i Panotropi.

Vidi još uredi