Ugro-finski jezici

Ugro-finski jezici ili fino-ugarski jezici su jezička porodica prisutna na širokom prostoru Evrope od Baltika i Skandinavije na severu, do planine Ural i reke Don na istoku. Ukupan broj govornika ovih jezika se procenjuje na 25 miliona. Mađarski jezik je sa 14 miliona govornika najznačajniji jezik ove porodice, dok oni najmanji imaju samo nekoliko govornika (livonski jezik). Neki od ugro-finskih jezika su izumrli u 20. veku.

ugro-finski
Geografska rasprostranjenostsrednja, istočna i severna Evropa, kao i severna Azija
Jezička klasifikacijauralski
  • ugro-finski
Podpodela
ISO 639-2 / 5fiu
GlotologNone
{{{mapalt}}}
Uralski i jukagirski jezici
Područja u kojima su u upotrebi dve glavne grane ugro-finskih jezika:

Zajedno sa samojedskim jezicima ugro-finski jezici čine širu porodicu uralskih jezika. Svi ovi jezici razvili su se iz protouralskog jezika kojim su se ljudi služili pre oko 6.000 godina.

Osporavanje tradicionalne klasifikacije uralskih jezikaUredi

Prema tradicionalnoj klasifikaciji, uralski jezici se dele na ugro-finske i samojedske jezike. Danas ovakvu klasifikaciju osporava deo lingvista. Prema ovom mišljenju postoji 9 bazičnih uralskih grupa jezika: balto-finska, laponska, marijska, mordvinska, permska, mađarska, hantijska, mansijska i samojedska. Drugim rečima, ugro-finske jezike ne bi trebalo grupisati u veće grupe kao što su ugarska, fino-permska i fino-povolška (fino-volška), ali i ugro-finska, a samojedske jezike ne bi trebalo posmatrati odvojeno od ugro-finskih jezika.[1]

MorfologijaUredi

Većina ugro-finskih jezika su aglutinativni koji imenske oblike grade sufiksima, a ne predlozima. Uglavnom ne poznaju rodove.

Zajednički rečnikUredi

BrojeviUredi

U tabeli su prikazani brojevi od 1 do 10 u različitim ugro-finskim jezicima i njihova rekonstrukcija u proto-ugrofinskom jeziku.

broj finski estonski voro livonski laponski
severni
laponski
inari
erzja mari
dolinski
mokša mansi mađarski proto-
ugro-
finski
1 yksi üks ütś ikš okta ohta vejke ikte fkä akva egy *ykte
2 kaksi kaks katś kakš guokte kyeh´ti kavto kokət kaftə kityg kettő *kakte
3 kolme kolm kolm kuolm golbma kulma kolmo kumət kolmə hurum három, harm- *kolme
4 neljä neli nelli nēļa njeallje nelji ńiľe nələt nilä nila négy *neljä
5 viisi viis viiś vīž vihtta vitta veƭe wizət vetä at öt *vitte
6 kuusi kuus kuuś kūž guhtta kutta koto kuδət kotə hot hat *kutte
7 seitsemän seitse säidse seis čieža čiččam śiśem šəmət sisäm sat hét N/A
8 kahdeksan kaheksa katõsa kōdõks gávcci käävci kavkso kandaš(e) kafksə ńololov nyolc N/A
9 yhdeksän üheksa ütesä īdõks ovcci oovce vejkse indeš(e) veJksə ontolov kilenc N/A
10 kymmenen kümme kümme kim logi love kemeń lu keməń lov tíz N/A

KlasifikacijaUredi

 
Ugro-finski jezici

ReferenceUredi

  1. ^ Tapani Salminen, (2001) "The rise of the Finno-Ugric language family." Arhivirano na sajtu Wayback Machine (30. avgust 2017) In Carpelan, Parpola, & Koskikallio (eds.), Early contacts between Uralic and Indo-European: linguistic and archaeological considerations. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 242; Helsinki. 385–396. (jezik: engleski)