Frig ili Friga je bila Odinova žena i Balderova majka. Ona je bila boginja ženjenja i rađanja. Po islandskim bajkama, Friga je pokušala da spasi život svog sina, ali nije uspjela. Germanski narodi su je zvali Frija ili Frea, odakle i naziv na engleskom za petak (Friday).

Frig vrti oblake