Han je građevinski objekat iz perioda Osmanskog carstva koji je služio za prenoćište putnika i njihovih karavana. Hanovi su bili zgrade sa štalom za konje, prostorijom za putnike i prostorijom za handžiju. Najstariji pisani izvor o postojanju hana u Bosni i Hercegovini je 1462. godine.

Bujuk han na Kipru

Opis uredi

Zgrada hana je prizemna sa pravougaonom osnovom, zidovima visokim 2 — 2,5 m. Zidovi su od kamena, a vrata dovoljno široka da može kroz njih da prođe konj sa tovarom. Unutar hana se nalazilo jedno ili dva ognjišta gde se zimi ložila vatra da se putnik ugreje i osuši odeću. bilo je hanova sa odvojenom sobom i sobom na spratu u kojoj je boravio handžija i noćivali imućniji putnici. Sobe za imućnije putnike su bile bolje opremljene ćilimima, serdžadom i minderom. Tek od kraja 19. veka se u hanovima koriste kreveti, stolovi i stolice. Za rasvetu su služile sveće — lojanice. Pred hanom je bila sofa na kojoj bi se prolaznici odmarali. Neki hanovi su imali štalu odvojenu od ostatka objekta.

Vidi još uredi

Reference uredi

Literatura uredi

Spoljašnje veze uredi