Армије су биле стратегијско-оперативне формације Народноослободилачке војске (НОВЈ) и Југословенске армије (ЈА). У току Народноослободилачког рата формиране су четири армије. Прва, Друга и Трећа армија су формиране 1. јануара, а Четврта армија 1. марта 1945. године. Оне су формиране у време када је НОВ и ПОЈ образовала стабилан стратегијски фронт, присиљавајући непријатеља да ангажује огромне војне снаге. Тада је Народноослободилачка војска Југославије реорганизована у Југословенску армију.[1][2]

Југословенска партизанска застава

Иако су армије формално образоване тек почетком 1945, функцију армија су у ранијем периоду имале оперативне групе, у чијем је саставу често било неколико корпуса и дивизија.

Настанак армија у НОВЈ

уреди

Прва армијска група НОВ и ПОЈ формирана је 15. септембра 1944, ради обједињавања снага за Београдску операцију; у њен састав тада су ушли Први пролетерски и Дванаести војвођански корпус. По ослобођењу Београда ова армијска група је расформирана. Крајем 1944. када су ослобођене Србија, Македонија, Црна Гора и Далмација и успостављен стабилан стратегијски фронт од Драве до Јадранског мора, на ослобођеној територији извршена је мобилизација људства и материјала.

Тако су били створени услови који су омогућили виши корак у развоју Народноослободилачке војске Југославије. Почетком јануара 1945. формиране су Прва, Друга и Трећа армија, а 1. марта и Четврта армија, када је Народноослободилачка војска Југославије преименована у Југословенску армију. Штаб Првог пролетерског корпуса преформиран је у Штаб Прве армије, Штаб Јужне оперативне групе у Штаб Друге армије, Штаб Дванаестог војвођанског корпуса и део Главног штаба НОВ и ПО Војводине образовали су Штаб Треће армије, а Штаб Осмог далматинског корпуса и део Главног штаба НОВ и ПО Хрватске Штаб Четврте армије.

Формација је предвиђала командни део Штаба армије који су сачињавали командант, политички комесар, начелник штаба и начелници оперативног, обавештајног и организационог одељења. У шири део штаба ушле су команде родова (артиљерије, инжињерије, тенковских јединица и веза) и команда позадине (командант, политички комесар и начелник штаба).

У непосредни састав армије, ван корпуса и дивизија, ушле су: артиљеријске, тенковске, инжињеријске и допунске бригаде и пук за везу. Формацијом нису били предвиђени корпусни штабови. Дивизије су биле непосредно потчињене штабу армије, али штабови оних корпуса који су дејствовали у позадини непријатеља расформирани су тек када су њихове дивизије услед примицања фронта заузеле место у борбеном распореду армије.

Списак армија НОВЈ

уреди
назив датум формирања командант политички комесар начелник штаба састав
Прва армија 1. јануар 1945. Пеко Дапчевић Мијалко Тодоровић Саво Дрљевић 1, 5, 6, 11. и 21. дивизија[3]
Друга армија 1. јануар 1945. Коча Поповић Блажо Ломпар Љубо Вучковић 17, 23, 25, 28. и 45. српска дивизија[3]
Трећа армија 1. јануар 1945. Коста Нађ Бранко Петричевић Вукашин Суботић 16, 36. и 51. дивизија[3]
Четврта армија 1. март 1945. Петар Драпшин Бошко Шиљеговић Павле Јакшић 9, 19, 20 и 26. дивизија[3]

Референце

уреди
  1. ^ Vojna enciklopedija 1 1970, стр. 220.
  2. ^ Leksikon NOR 1 1980, стр. 30.
  3. ^ а б в г Vojna enciklopedija 1 1970, стр. 219.

Литература

уреди