Број е

математичка константа

Број e, познат као Ојлеров број или Неперова константа, основа је природног логаритма и један од најзначајнијих бројева у савременој математици, поред неутрала сабирања и множења 0 и 1, имагинарне јединице број i и броја пи. Осим што је ирационалан и реалан, овај број је још и трансцедентан. До тридесетог децималног места, овај број износи:

График једначине Овдје је e јединствени број већи од 1, што чини осенчену површину једнаком 1.
e ≈ 2,71828 18284 59045 23536 02874 71352...

ДефиницијеУреди

Број e се може представити као:

 1. Гранична вредност бесконачног низа:
   
 2. Сума бесконачног низа:
   
  Где је n! факторијел n.
 3. Позитивна вредност која задовољава следећу једначину:
   
  Може се доказати да су наведена три исказа еквивалентна.
 4. Овај број се среће и као део Ојлеровог идентитета:
   

Додатна литератураУреди

Спољашње везеУреди