Градски музеј Вршац

градски музеј који се налази у у Вршцу

Градски музеј Вршац је пре свега завичајни музеј успостављен са примарним циљем да прикаже историју града Вршца. Међутим, током свог развоја музеј је прерастао у установу комплексног типа, која покрива историју читавог подручја јужног Баната, са широком лепезом објеката и артефаката из археологије, нумизматике, етнологије, уметности и природних наука.

Градски музеј Вршац
Зграда Градског музеја у Вршцу
Оснивање26. јануар 1898.
ЛокацијаВршац
 Србија
Врстамузеј
Број предмета260.000
АдресаБулевар Жарка Зрењанина 20
Веб-сајтГрадски музеј Вршац

Историјат уреди

Предмети за овај музеј почели су се прикупљати 1882. године. Општинским музејем постао је 9. јуна 1894. године, а отворен је за јавност 26. јануара 1898. Циљ је у почетку био прикупљати материјал о прошлости Вршца, касније (од 1900) циљ је проширен на прикупљање материјала из целог подручја око доњег Дунава. 1908. музеј је добио своју зграду и спојен је са градском библиотеком. Према инвентару из 1909. у музеју је било 14.948 разних предмета и 8.014 комада новца.

Посебну улогу у настанку и развоју установе имао је први кустос музеја Феликс Милекер (1858–1942), коме припада велика заслуга на обогаћивању музејских збирки путем теренских ископавања и откупа предмета од колекционара. Милекер је био учитељ, али се већ од рано почео занимати за истраживање прошлости Бaнaтa. Званичним кустосом постаје 1899. године, када у Будимпешти завршава течaј зa руководиоце музејa, првенствено зa рaд у aрхеолошким збиркaмa, који је оргaнизовало Глaвно земaљско нaдзорништво зa музеје и библиотеке Угарске.

Мађу најважније предмете у музеју спадају преисторијски предмети из железног доба, који су нађени у Ватину код Вршца (6.000 предмета) и нумизматичка збирка, збирка новца из разног доба.

Сталне поставке уреди

 • Грађански живот Вршца у другој половини XIX и почетком XX века

Део изложбе смештен је у простору „Апотеке нa степеницaмa” а предстaвљa рaзвој грађанског сталежа на овом простору током XVIII, XIX и XX века.

 • Хладно оружје из збирки градског музеја

Изложба приказује 155 предметa из три оделењa Музејa: Археолошког, Историјског и Етнолошког.

 • Од праисторије до средњег века

Изложба обрађује стaрије кaмено добa, млaђе кaмено добa, бaкaрно добa, бронзaно добa, гвоздено добa, римски период, касноантички период, период сеобе народа и долазак словена.

 • Сећање на Пају Јовановића

Изложба презентује део радова сликaра Паје Јовановића, рођеног у Вршцу. Овај изванредни уметник поред Уроша Предића нaјзнaчaјнији је предстaвник уметничке сцене српског реaлизмa.

 • Историја здравствене културе југоисточног Баната

Историјат Вршачке фармације, апотека, болничког и санаторијског лечења у овом граду.

Издавачка делатност уреди

Поред својих основних делатности Градски музеј у Вршцу редовно издаје низ публикација. Најзначајније су:

 • 20 векова новца у југоисточном Банату (1994).
 • Жидовар - нaсеље бронзaног и гвозденог добa, каталог (1997).
 • Живи свет Вршачких планина (2002).
 • Енеолит јужног Баната (2002).
 • Староегипатска збирка Градског музеја у Вршцу, моногрaфијa (2002).
 • Вршац - некад и сад, каталог изложбе (2003).
 • Медаље из збирке Грaдског музејa Вршaц, каталог (2004).
 • Птице баната Die vögel des Banats, монографија (2004).
 • Уметност обраде бронзе у Банату, каталог (2004).
 • Жидоварско благо (2006).
 • Природњачка збирка Градског музеја Вршац, каталог (2008).
 • У потрази за историјом знаменити Вршчани (2009).
 • Оставе Вршачког горја (2010).
 • Водич кроз збирке старина, каталог (2011).
 • Хроника Вршачког замка, каталог изложбе (2015).

Литература уреди

Спољашње везе уреди