Кантони Швајцарске

Кантони (франц. Cantons, нем. Kanton, итал. Cantoni) су конституенти, федералне јединице швајцарске федерације. Има их укупно 26, с тим што су три кантона подељена на полукантоне, и тако је релевантан број за избор у Веће кантона 23. Разлике међу кантонима су велике, не само у погледу етничког састава становништва и доминантног језика у употреби већ и по величини територије и броја становника. Тако кантон Базел-град има свега 37 km², а највећи кантон Граубинден 7.105 km². Слична несразмера је и у погледу броја становника. Тако кантон Цирих има 1.228.000 становника, а полукантон кантон Апенцел Инероден свега 15.000. Без обзира на то, кантони су једнаки и сви имају свој устав, законодавну, судску и извршну власт. Знаменита специфичност два мала кантона у Швајцарској (Апенцел Инероден и Гларус) су и Landsgemeinde - скупштине свих пунолетних грађана (налик античким полисима) на којима се доносе одлуке о кантоналном законодавству и о избору представника за Веће кантона.

Овлашћења кантона одређена су са једне стране негативно према Уставу, а с друге стране ограничена су аутономијом конститутивних општина кантона. Сваки кантон за себе одређује степен самоуправе општина. С друге стране, сви послови који нису изричито дати федералној власти су у надлежности кантона. Поновимо још једном да се у Уставу изузетно често јавља принцип преклапања и сарадње федералне и кантоналних власти. Од области које су номинално потпуно у надлежности кантона (мада се и ту јавља могућност помоћи федерације) најбитније су основно и средње образовање, култура, регулисање локалних црквених питања, урбанизам, језик кантона, заштита културног и историјског наслеђа, старање о одређеним социјалним категоријама и локални порези.

Кантони Главни град На немачком
AR Апенцел Аусероден Херисау Appenzell Ausserrhoden Herisau
AI Апенцел Инероден Апенцел Appenzell Innerrhoden Appenzell
AG Аргау Арау Aargau Aarau
BS Базел-град Базел Basel-Stadt Basel
BL Базел-провинција Лизтал Basel-Landschaft Liestal
BE Берн Берн Bern Bern
VS Вале Сион Waalis Sitten
VD Во Лозана Waadt Lausanne
GL Гларус Гларус Glarus Glarus
GR Граубинден Хур Graubünden Chur
GE Женева Женева Genf Genf
SO Золотурн Золотурн Solothurn Solothurn
JU Јура Делемон Jura Delsberg
LU Луцерн Луцерн Luzern Luzern
NE Нешател Нешател Neuenburg Neuenburg
NW Нидвалден Штанс Nidwalden Stans
OW Обвалден Сарнен Obwalden Sarnen
SG Сент Гален Сент Гален St. Gallen St. Gallen
TI Тичино Белинцона Tessin Bellinzona
TG Тургау Фрауенфелд Thurgau Frauenfeld
UR Ури Алтдорф Uri Altdorf
FR Фрибур Фрибур Freiburg Freiburg
ZH Цирих Цирих Zürich Zürich
ZG Цуг Цуг Zug Zug
SH Шафхаузен Шафхаузен Schaffhausen Schaffhausen
SZ Швиц Швиц Schwyz Schwyz


Спољашње везе уреди