Ковалентни радијус

Ковалентни радијус атома - понекад се назива и валентни радијус. Ковалентни радијус је средње растојање најудаљенијих електрона од језгра атома који се јављају у појединачним хемијским везама које граде ти атоми. Може се рећи, да је ковалентни радијус једнак половини средње дужине појединачних хемијских веза које обично гради дати атоми.

Елемент радијус () валентни
Азот 0.71 0.7
Фосфор 1.15 1.1
Сумпор 1.04 1.04
Јод 1.35 1.33

Атоми међусобно граде везе различите дужине у зависности од конфигурације атома и углова тих веза. Утврђено је да сем малобројних изизетака, дужина веза између два атома A и B (веза A-B) је једнака средњој дужини веза A-A и B-B с тачношћу до (+-0.03 Å.

Уколико знамо ковалентне радијусе два атома доста лако можемо одредити дужину везе појединих атома а и таква је главна примена ове ковалентног радијуса. Ова метода не даје резултате уколико постоје вишеструке везе или уколико је све наелектрисање на једном атому. У случају јонских једињења, боља метода је познавање њихове дужине јонског радиуса.

Ковалентни радијус атома су око 25-50% мањи од Ван дер Валсових радијуса истих атома.

Упоређивање ковалентног радијуса и Ван дер Валсовог радијуса за неколико изабраних атома:

Види јошУреди