Лапласов оператор

Лапласов оператор, у математици, је елиптички диференцијални оператор другог реда. Има бројне примене широм математике, те у физици, електростатици, квантној механици, обради снимака, итд. Назван је по француском математичару Пјеру Симону Лапласу.

Имајући у виду појмове дивергенције и градијента, за дату скаларну функцију , биће:

,

што се може написати као:

.

Десна страна последњег израза, без ознаке за функцију , представља Лапласов оператор и обележава се са делта - Δ:

.

Користећи оператор набла, тај израз можемо записати као:

Координатни изрази уреди

У једнодимензионалном и дводимензионалном Декартовом координатном систему Лапласов оператор је:

 

У тродимензионалном Декартовом координатном систему је :

 

У тродимензионалном цилиндричном координатном систему је:

 

У тродимензионалном сферном координатном систему је :

 

У Еуклидском простору   Лапласов оператор је дат у стандардним координатама као

 .

Лапласов оператор у општим криволинијским координатама дан је са:

 
 
где су   Ламеови коефицијенти.

У случају Римановога криволинијскога простора дефинисанога метричким тензором   Лапласијан је дан са:

 

а метрика простора дефинисана је са:

  .

Својства уреди

Лапласов оператор је линеаран:

 

Такође важи :

 

Уопштења уреди

Лапласов оператор се може уопштити на више начина. Даламберов оператор је дефинисан на простору Минковског. Лаплас-Белтрамијев оператор је елиптички диференцијални оператор другог реда дефинисан на свакој Римановој многострукости. Лаплас-де Рамов оператор дејствује на просторима диференцијалних форми на псеудо-Римановим површима.