U vektorskoj analizi, gradijent skalarnog polja je vektorsko polje koje ima pravac najvećeg porasta skalarnog polja, odnosno, čiji je intenzitet najveća promena u polju.

Na gornjim slikama, skalarno polje prikazano je crnim i belim područjima, s tim da crna odgovaraju većim vrednostima, a njegov odgovarajući gradijent je predstavljen plavim strelicama.

Generalizacija gradijenta, za funckije u Banachovom prostoru koje imaju vektorske vrednosti, je Jakobijan.

Interpretacija gradijenta

уреди

Zamislimo sobu u kojoj je temperatura data sa skalarnim poljem  , tako da je u svakoj tački   temperatura   (pretpostavićemo da se temperatura ne menja sa vremenom). Tada, u svakoj tački u sobi, gradijent u toj tački pokazaće smer u kojem temperatura raste najbrže. Intenzitet gradijenta će odrediti kako se brzo temperatura povećava u tom pravcu.

Gradijent se, takođe, može koristiti da se izmeri kako se skalarno polje menja u drugim smerovima (a ne samo u pravcu najveće promene) korišćenjem skalarnog proizvoda vektora. Zamislimo brdo sa najvećim nagibom od 40 %. Ako put ide ravno uzbrdo, tada je najstrmiji nagib, takođe, 40 %. Ako, međutim, put ide oko brda sa uglom u smeru uspona (vektor gradijenta), tada će imati manji nagib. Na primer, ako je ugao između puta u pravcu uspona, projektovan na horizontalnu ravan, 60°, tada će najstrmiji nagib, koji se proteže duž puta, biti 20 %, što se dobilo iz proizvoda 40 % puta kosinus od 60°.

Formalna definicija

уреди

Gradijent (ili gradijent vektorskog polja) skalarne funkcije   po vektorskoj varijabli   se označava kao   ili   gde   (nabla simbol) označava vektorski diferencijalni operator, nabla operator. Oznaka   se, takođe, koristi za označavanje gradijenta.

Prema definiciji, gradijent je vektorsko polje čije su komponente parcijalni izvodi funkcije  . To jest:

 

Skalarni proizvod vekora   gradijenta u tački x sa vektorom v daje izvod po pravcu funkcije f u x u pravcu v.

Gradijent je nerotaciono vektorsko polje, te su linijski intergrali kroz gradijentno polje nezavisni i mogu se izračunati pomoću gradijentne teoreme. Suprotno, nerotaciono vektorsko polje u jednostvno povezanom regionu je uvek gradijent funkcije.

Izrazi za gradijent u 3 dimenzije

уреди

Forma gradijenta zavisi od izabranog koordinatnog sistema.

U pravouglim koordinatama, gornji izraz se proširi na

 

U cilindričnim koordinatama:

 

(gde je   azimutalni ugao, a   je osna koordinata).

U sfernim koordinatama:

 

(gde je   azimutni ugao, a   je zenitni ugao).

Svojstva

уреди
 
 
 

Na primer, gradijent u pravouglim koordinatama

 

je:

 

Gradijent i izvod ili diferencijal

уреди

Linearna aproksimacija funkcije

уреди

Gradijent funkcije   iz Euklidovog prostora   u   i bilo kojoj tački x0 u   karakteriše najbolju linearnu aproksimaciju od f u x0. Ta aproksimacija se zapisuje na sledeći način:

 

za   koje je blizu  , gdje je   gradijent funkcije f izračunat u  , gde tačka označava da se radi o skalarnom proizvodu  .

Vidi još

уреди

Reference

уреди

Literatura

уреди
  1. Korn, Theresa M.; Korn, Granino Arthur (2000). Mathematical Handbook for Scientists and Engineers: Definitions, Theorems, and Formulas for Reference and Review. New York: Dover Publications. стр. 157–160. ISBN 0-486-41147-8.