Музичке динамике

Музичке динамике су карактеристичност музике као временске уметности. Испољавају се кроз све сегменте музике и има их више врста.[1]

Акустичка динамикаУреди

Акустичка динамика је динамика самог звука. Манифестује се кроз промене његове јачине од најтишег (ррр) до најгласнијег могућег (fff). Контрасти могу бити оштри или постепени (crescendo, decrescendo).[2] Акустичка динамика је експресивни елемент музике.

Ритмичко-кинетичка динамикаУреди

Ритмичко-кинетичка динамика је динамика ритма и покрета. Она је природно у самој основи музике која је уско повезана са покретом, док ритам, као параметар трајања, одмерава и исказује временску димензију музичког тока.[3]

Линеарна динамикаУреди

Линеарна динамика је динамика мелодијског тока и садржана је у кретању мелодијских интервала, као и у развојној линији мелодијске целине. Ова музичка динамика нераздвојна је од ритмичко-кинетичке.[4]

Структурално-формална динамикаУреди

Структурално-формална динамика је динамика музичког облика и његове грађе. Испољава се у односима и сразмерама делова музичког облика.[5]

Колористичка динамикаУреди

Колористичка динамика је динамика звучних боја. Настаје као последица променљивости, смењивања, комбиновања и супротстављања звучних боја.[6]

Хармонска динамикаУреди

Хармонска динамика је динамика сазвучја. Огледа се у њиховом низању, које нуди неопходан „набој“ и разрешење.[7]

Тонална динамикаУреди

Тонална динамика је динамика хармонских функција и тоналитета као система у коме те функције делују. Промена тоналитета у музичком делу, њихови контрасти и смењивање такође спадају у тоналну динамику.[8]

Види јошУреди

РеференцеУреди

  1. ^ „HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM - Dejan Despić”. www.delfi.rs. Приступљено 22. 12. 2018. 
  2. ^ „HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM - Dejan Despić”. www.delfi.rs. Приступљено 22. 12. 2018. 
  3. ^ „HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM - Dejan Despić”. www.delfi.rs. Приступљено 22. 12. 2018. 
  4. ^ „HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM - Dejan Despić”. www.delfi.rs. Приступљено 22. 12. 2018. 
  5. ^ „HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM - Dejan Despić”. www.delfi.rs. Приступљено 22. 12. 2018. 
  6. ^ „HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM - Dejan Despić”. www.delfi.rs. Приступљено 22. 12. 2018. 
  7. ^ „HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM - Dejan Despić”. www.delfi.rs. Приступљено 22. 12. 2018. 
  8. ^ „HARMONIJA SA HARMONSKOM ANALIZOM - Dejan Despić”. www.delfi.rs. Приступљено 22. 12. 2018.