Општине Словеније

Према Уставу Репубике Словеније, општина (словен. občina) је самоуправна локална заједница (тј. јединица локалне самоуправе), која обухвата подручје једног или више насеља која су повезана заједничким потребама и интересима становника. По словеначком Закону о локалној самоуправи, општина мора имати најмање 5.000 становника, али има и оних које због географских, пограничних, националних, историјских или привредних разлога имају тај положај и звање иако имају мање од 5.000 становника.

Карта Словеније са поделом на општине

Градске општине: У послове општине спадају послови локалног значаја које општина може обављати самостално и који се тичу само становника општине. Град може добити статус градске општине ако има више од 10.000 становника и представља географско, привредно и културно средиште подручја у коме се налази. Међутим тај статус може добити и општина због историјских разлога. На градску општину држава може пренети послове из своје надлежности, а који утичу на развој града.

Званични језик: У свим општинама Словеније званични језик је Словеначки језик. Мађарски језик је други званични језик у 3 општине Прекомурја (Лендава, Добровник, Ходош), а италијански у 3 општине Словеначког приморја (Копар, Пиран, Изола).

Списак општинаУреди

Словенија је од 2011. године подељена на 211 општина, међу којима њих 11 има статус градске општине (означене са масним словима). Пре тога важила је подела од средине 2006. према којој је било 210 општина. Додата општина је општина Мирна.

Друге подручне јединицеУреди

Осим на општине, као јединице локалне самоуправе, Словенија је подељена и на 58 управних јединица које обављају послове државне управе и не задиру у самоуправне послове општина.

Иако законски нигде није уређено, Словенија је подељена и на покрајине (у географском смислу), односно на регије или области. Тако је за потребе државне статистике држава подељена на 12 регија.

Устав Републике Словеније допушта шире самоуправне заједнице, односно покрајине, на које пак држава може пренети неке послове из свог делокруга.

Додатно погледатиУреди