Глаголски облици
Лични
Презент
Аорист
Перфекат
Имперфекат
Плусквамперфекат
Футур I
Футур II
Императив
Потенцијал
Нелични
Инфинитив
Глаголски придев радни
Глаголски придев трпни
Глаголски прилог садашњи
Глаголски прилог прошли

Перфекат (од лат. perfectus — „свршен”) или прошло време је сложен и личан глаголски облик који означава радњу, стање или збивање које се потпуно десило у прошлости, или је започело у прошлости. Перфекат је присутан у великом броју језика (нпр. шпански, енглески, латински, јужнословенски језици). Често има следећи аналитички облик: модални-помоћни глагол (бити/имати) + глаголски придев (нпр. шп. ha venido, староруски пришьлъ есть).

Перфекат у српском језику уреди

У српском језику перфекат је од 1945-е године најупотребљаваније прошло време, и сам назив прошло време се користи као синоним за перфекат. Перфекат се у српском језику гради од несвршеног облика презента глагола „јесам“ и радног глаголског придева: радио сам, тј. ја сам радио. У српском, перфекат се може градити и од свршених и од несвршених глагола, те у савременом језику замењује аорист, имперфекат и плусквамперфекат. Од перфекта помоћног глагола бити се гради плусквамперфекат.

Примери и употреба уреди

Перфекат глагола „радити“ за све родове:


Лице Једнина Множина
1. Ја сам радио (радио сам) Ја сам радила (радила сам)

Ја сам певао (певао сам)

Ја сам певала (певала сам)

Ми смо радили (радили смо) Ми смо радиле (радиле смо)

Ми смо певали

Ми смо певале

2. Ти си радио (радио си) Ти си радила (радила си)

Ти си певао

Ти си певала

Ви сте радили (радили сте) Ви сте радиле (радиле сте)

Ви сте певали Ви сте певале

3. Он је радио (радио је) Она је радила (радила је) Оно је радило (радило је)

Он је певао Она је певала Оно је певало

Они су радили (радили су) Оне су радиле (радиле су) Она су радила (радила су)

Они су певали Оне су певале Она су певала

Спољашње везе уреди