Футур други

Глаголски облици
Лични
Презент
Аорист
Перфекат
Имперфекат
Плусквамперфекат
Футур I
Футур II
Императив
Потенцијал
Нелични
Инфинитив
Радни глаголски придев
Трпни глаголски придев
Глаголски прилог садашњи
Глаголски прилог прошли

Футур други је лични глаголски облик који најчешће означава будућу радњу која ће се извршити прије, послије или истовремено са неком другом будућом радњом. Пошто обично изказује радњу која претходи некој другој радњи, футур други се назива и предбудуће вријеме.

ГрађењеУреди

Футур други се гради од презента глагола „бити“ (будем, будеш...) и радног глаголског придјева глагола који се мења.

Футур други глагола „радити“:

Једнина Множина
будем радио/-ла/-ло будемо радили/-ле/-ла
будеш радио/-ла/-ло будете радили/-ле/-ла
буде радио/-ла/-ло буду радили/-ле/-ла

Види јошУреди