Преткичмени мишићи

Преткичмени мишићи су група вратних мишића, која је локализована у дубоком слоју предње стране вратне мускулатуре. Налазе се испред вратног и грудног дела кичменог стуба и унутра у односу на скаленске мишиће. У ову групу се убрајају три парна мишића:

Мишићи врата

Сви су инервисани од стране предњих грана вратних живаца, а дејство им је разнолико и зависи од тога да ли се ради о обостраној или унилатералној контракцији.


Мишићи врата
предња страна
поткожни слој платизма
површински слој стерноклеидомастоидни м.
средњи слој натхиоидни м. (двотрбушни, стилохиоидни, милохиоидни, гениохиоидни), потхиоидни м. (стернохиоидни, омохиоидни, стернотироидни, тирохиоидни)
дубоки слој преткичмени м. (предњи прави м. главе, дуги м. главе, дуги м. врата), скаленски м. (предњи, средњи, задњи, најмањи)
задња страна
први слој трапезасти м.
други слој завојни м. главе - завојни м. врата - м. подизач лопатице
трећи слој ртенични м. главе - ртенични м. врата. - полуртенични м. главе - најдужи м. главе - најдужи м. врата - бедрено-ребарни м. врата
четврти слој мали прави задњи м. главе - велики прави задњи м. главе - горњи коси м. главе - доњи коси м. главе - међуртенични м. врата - попречнортенични м. - међупопречни м. - бочни прави м. главе